HP LaserJet 1320 Printer series - Būklės skirtukas

background image

Būklės skirtukas

Būklės skirtukas turi nuorodas į pagrindinius puslapius, išvardytus žemiau.

Device Status (prietaiso būklė): Peržiūrėkite informaciją apie spausdintuvo būklę.
Šiame puslapyje bus nurodyti spausdintuvo būklės parametrai, pvz.: "spausdintuve
įstrigęs popierius", "įvesties dėklas tuščias". Panaikinę problemą ir norėdami atnaujinti
prietaiso būklės informaciją, spustelėkite Refresh (atnaujinti) mygtuką.

Supplies Status (eksploatacinių medžiagų būklė). Čia galite peržiūrėti išsamią
informaciją apie eksploatacinių medžiagų būklę - procentinį likusių dažų kiekį
spausdinimo kasetėje ir puslapių, išspausdintų naudojant šią spausdinimo kasetę, kiekį.
Šiame puslapyje taip pat pateikta informacija apie eksploatacinių medžiagų užsakymą ir
perdirbimą.

Print Info pages (spausdinimo informacijos puslapiai). Išspausdinkite konfigūracijos ir
įvairius kitus informacinius spausdintuvo puslapius.

32

Skyrius 3 Spausdintuvo valdymas

LTWW