HP LaserJet 1320 Printer series - Dokumentacijos skirtukas

background image

Dokumentacijos skirtukas

Dokumentacijos skirtuke yra nuorodos į žemiau išvardytus informacijos šaltinius.

Vartotojo vadovas. Vadove pateikta informacija apie spausdintuvo naudojimą,
garantiją, specifikacijos ir informacija, kurią dabar skaitote. Vartotojo vadovas yra
pateiktas dviem formatais: .html ir .pdf.

"README" failas. Šiame faile yra informacija, neįtraukta į šį vartotojo vadovą.

LTWW

"HP toolbox" programos naudojimas

33