HP LaserJet 1320 Printer series - Konfigūracijos puslapis

background image

Konfigūracijos puslapis

Konfigūracijos puslapyje yra spausdintuvo nustatymų ir savybių sąrašas. Puslapyje taip pat
pateikta būklės registracijos ataskaita. Galite išspausdinti konfigūracijos puslapį iš paties
spausdintuvo, įdėtojo tinklo serverio arba "HP Toolbox" programos.

Norėdami išspausdinti konfigūracijos puslapį iš spausdintuvo, palaikykite nuspaudę ir
5 sekundes mygtuką

G

O

(vykdyti), kai spausdintuvas yra parengties būsenoje.

Pastaba

Įvykių registracijos ataskaitą ir konfigūracijos puslapį taip pat galite peržiūrėti ir "HP Toolbox"
programoje. Daugiau informacijos žr. skyriuje

"HP toolbox" programos naudojimas

.