HP LaserJet 1320 Printer series Palīdzība

background image

Izmantošana

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320
sērijas printeri

Lietotāja rokasgrāmata

background image

Informācija par autortiesībām

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Pavairošana, pielāgošana vai tulkošana
bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, kas minēti
autortiesību likumos.

Iekārtas numurs: Q5927-90939

Edition 1, 09/2004

Šeit minētā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja paziņojuma.

Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu
garantijas ir izklāstītas tiešajā garantijas
paziņojumā, kas tiek pievienots konkrētam
izstrādājumam vai pakalpojumam. Nekas
no šeit minētā nav tulkojams kā papildus
garantija. HP neatbild par jebkādām
tehniskajām un redakcijas kļūdām vai
nepilnībām šajā dokumentā.

Preču zīmju piederība

Microsoft

®

, Windows

®

, un Windows NT

®

ir

ASV reģistrētas Microsoft Korporācijas
preču zīmes.

Energy Star

®

un Energy Star logo

®

ir ASV

reģistrētas ASV Vides aizsardzības
aģentūras preču zīmes.

PostScript

®

ir Adobe Systems Incorporated

reģistrētā preču zīme.

Bluetooth

®

ir reģistrētā preču zīme, kuras

īpašuma tiesības pieder īpašniekam, bet
kuras izmantošanas licence ir izsniegta
Hewlett-Packard kompānijai.

Java™ ir US preču zīme, kas pieder Sun
Microsystems Inc.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrētā preču

zīme.

Linux

®

ir Linusa Torvalda ASV reģistrētā

preču zīme.

background image

Saturs

1 Pamatinformācija par printeri

Kā iegūt papildinformāciju .........................................................................................................2

Saites, kur atradīsiet draiverus, programmatūru un atbalstu jūsu printerim ......................2
Lietotāja rokasgrāmata .......................................................................................................2
Kur atrast papildinformāciju ................................................................................................2

Printera konfigurācija ................................................................................................................3

hp LaserJet 1160 printeris ..................................................................................................3
hp LaserJet 1320 printeris ..................................................................................................3
hp LaserJet 1320n printeris ................................................................................................4
hp LaserJet 1320tn printeris ...............................................................................................4
HP LaserJet 1320nw printeris ............................................................................................4

Sākotnējais apskats ..................................................................................................................5
Printera vadības panelis ............................................................................................................6
Drukas materiālu izvades ceļi ...................................................................................................7

Vienas lapas prioritārā padeve (Tray 1) .............................................................................7
Galvenā papīra padeve (Tray 2) ........................................................................................7
Tiešā papīra izvade ............................................................................................................8
Papīra krātuve ....................................................................................................................9

Pieeja drukas kasetnei ............................................................................................................10
Printera programmatūra ..........................................................................................................11

Atbalstītās operētājsistēmas .............................................................................................11
Printera programmatūras instalēšana ..............................................................................11
Printer Properties (draiveris) .............................................................................................12
Drukas iestatījumu prioritātes ...........................................................................................13
Printera uzstādijumu (Properties) tiešsaistes palīdzība ...................................................13

Programmatūra Windows sistēmā ..........................................................................................15

Printera draiveri ................................................................................................................15
Pieejamie printera draiveri ................................................................................................15
HP toolbox ........................................................................................................................15
Iebūvētais interneta serveris .............................................................................................16

Programmatūra Macintosh datoriem .......................................................................................17

hp LaserJet 1160 printeris ................................................................................................17
HP LaserJet 1320 sērijas printeris ...................................................................................17
PostScript printera apraksta faili (PPD) ............................................................................18

Apdrukājamo materiālu specifikācija .......................................................................................19

Pieļaujamie materiāla izmēri .............................................................................................19

2 Printera pieslēgums

USB pieslēgums ......................................................................................................................22

USB kabeļa pievienošana ................................................................................................22

Paralēlais pieslēgums .............................................................................................................23

Paralēlā kabeļa pievienošana ..........................................................................................23

Tīkla pieslēgums .....................................................................................................................24

Pieslēgšana tīklam ...........................................................................................................25

Bezvadu pieslēgumi ................................................................................................................27

LVWW

iii

background image

3 Printera pārvaldīšana

Lapas ar printera informāciju ..................................................................................................30

Parauglapa .......................................................................................................................30
Konfigurācijas lapa ...........................................................................................................30
Izejmateriālu stāvokļa informācijas lapa ...........................................................................30
Tīkla konfigurācijas lapa ...................................................................................................30

HP toolbox izmantošana .........................................................................................................31

Atbalstītās operētājsistēmas .............................................................................................31
Atbalstītās pārlūkprogrammas ..........................................................................................31
Lai apskatītu HP toolbox Windows vidē ...........................................................................31
Lai apskatītu HP toolbox uz Mac datora ...........................................................................31
HP toolbox sekcijas ..........................................................................................................32
Citas saites .......................................................................................................................32
Stāvokļa šķirklis ................................................................................................................32
Traucējummeklēšanas šķirklis .........................................................................................32
Trauksmes signālu šķirklis ................................................................................................33
Dokumentācijas šķirklis ....................................................................................................33
Uzlaboto printera iestatījumu logs ....................................................................................33
Tīkla logs ..........................................................................................................................34

Iebūvētā interneta servera izmantošana .................................................................................35

Lai atvērtu iebūvēto interneta serveri ...............................................................................35
Informācijas šķirklis ..........................................................................................................36
Iestatījumu šķirklis ............................................................................................................36
Tīkla šķirklis ......................................................................................................................36
Citas saites .......................................................................................................................37

Bezvadu druka ........................................................................................................................38

IEEE 802.11b/g standarts .................................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Drukas uzdevumu veikšana

Manuālā padeve ......................................................................................................................40
Drukas darba atcelšana ..........................................................................................................41
Drukas kvalitātes iestatījumu izpratne ....................................................................................42
EconoMode izmantošana (taupa toneri) .................................................................................43
Drukas kvalitātes optimizācija drukas materiāliem .................................................................44
Drukas materiālu izmantošanas vadlīnijas .............................................................................45

Papīrs ...............................................................................................................................45
Uzlīmes .............................................................................................................................46
Caurspīdīgās plēves .........................................................................................................46
Aploksnes .........................................................................................................................46
Kartītes un smagie materiāli .............................................................................................48
Veidlapas un iepriekš apdrukātās formas ........................................................................48

Papīra un citu materiālu izvēle ................................................................................................50

HP drukas materiāli ..........................................................................................................50
Drukas materiāli, no kuriem jāizvairās ..............................................................................50
Drukas materiāli, kas var sabojāt printeri .........................................................................50

Drukas materiālu ievietošana padevēs ...................................................................................52

Vienas lapas prioritārās padeve (Tray 1) .........................................................................52
250 lapu papīra padeve (Tray 2 vai papildu Tray 3) ........................................................52

Drukāšana uz aploksnēm ........................................................................................................53
Drukāšana uz caurspīdīgām plēvēm vai uzlīmēm ..................................................................55
Drukāšana uz veidlapām un iepriekš uzdrukātām formām .....................................................56
Drukāšana uz individuāla izmēra materiāliem un kartītēm .....................................................57
Automātiskā abpusējā druka ...................................................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

LVWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Drukāšana uz abām papīra pusēm (manuālā abpusējā druka) .............................................61

Manuālā abpusējā druka, izmantojot augšējo papīra krātuvi. ..........................................61
Manuālā abpusējā apdruka, izmantojot tiešo izvadi. ........................................................63

Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra lapas (N-up druka) ..........................................67
Bukletu drukāšana ..................................................................................................................68
Ūdenszīmju drukāšana ...........................................................................................................69

5 Apkope

Printera tīrīšana .......................................................................................................................72

Drukas kasetnes zonas tīrīšana .......................................................................................72
Drukas materiālu kustības ceļa tīrīšana ...........................................................................74

Ievilcējruļļa nomaiņa ................................................................................................................75
Ievilcējruļļa tīrīšana .................................................................................................................81
Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa ....................................................................................82

6 Problēmu risinājumi

Risinājumu atrašana ...............................................................................................................86

1. solis: Vai printeris ir uzstādīts pareizi? .........................................................................86
2. solis: Vai Ready (Gatavs) indikators mirdz? ................................................................86
3. solis: Vai varat izdrukāt parauglapu? ...........................................................................87
4. solis: Vai drukas kvalitāte ir pieņemama? ....................................................................87
5. solis: Vai notiek datu apmaiņa starp printeri un datoru? ..............................................87
6. solis: Vai izdrukātā lappuse ir tāda kādai jābūt? ..........................................................88
Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu ..................................................................................88

Stāvokļa indikatoru norādes ....................................................................................................89
Parastas Macintosh sistēmas problēmas ...............................................................................95
PostScript (PS) kļūdu novēršana ............................................................................................99
Problēmas darbā ar papīru ...................................................................................................100

Papīra iesprūšana ..........................................................................................................100
Druka ir sašķiebta (greiza) ..............................................................................................100
Printeris ievelk vairākas drukas materiāla lapas vienlaicīgi. ..........................................100
Printeris neievelk drukas materiālu no padeves. ............................................................101
Printeris saloka drukas materiālu ...................................................................................101
Apdrukātais materiāls netiek izdrukāts pa pareizo izvadi ..............................................101
Drukas darbs norit ārkārtīgi lēni .....................................................................................101

Izdrukātā lappuse atšķiras no tās attēla uz ekrāna ..............................................................102

Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts .......................................................................102
Trūkst grafisku attēlu vai teksta, vai arī nekas nav izdrukāts .........................................102
Lappuses formāts atšķiras no tā, kas bija uz cita printera. ............................................103
Grafikas kvalitāte ............................................................................................................103

Printera programmatūras problēmas ....................................................................................104
Drukas kvalitātes uzlabošana ...............................................................................................106

Gaiša vai izbālējusi druka ...............................................................................................106
Tonera plankumi .............................................................................................................106
Nepilnības .......................................................................................................................107
Vertikālas līnijas ..............................................................................................................107
Pelēks fons .....................................................................................................................108
Toneris izsmērēts ...........................................................................................................108
Toneris nobirst ................................................................................................................109
Vertikāli defekti ...............................................................................................................109
Nepareizas formas rakstzīmes .......................................................................................109
Šķība lapa .......................................................................................................................110
Lapa sagriežas vai ir viļņaina .........................................................................................110

LVWW

v

background image

Grumbas un ieloki ...........................................................................................................111
Izplūdušas rakstzīmju kontūras ......................................................................................111

Iesprūduša papīra izņemšana ...............................................................................................112

Drukas kasetnes zona ....................................................................................................112
Papīra padeves ...............................................................................................................114
Papīra krātuve ................................................................................................................117
Tiešās papīra izvade ......................................................................................................118
Automātiskā divpusējā druka .........................................................................................120

Bezvadu tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana ................................................................124

Pielikums A Printera specifikācija

Vides prasību specifikācija ....................................................................................................128
Akustiskā emisija ...................................................................................................................129
Elektrotehniskā specifikācija .................................................................................................130
Fiziskie raksturlielumi ............................................................................................................132
Printera iespējas un novērtējums ..........................................................................................133
Atmiņas specifikācija .............................................................................................................134
Portu pieejamība ...................................................................................................................135

Pielikums B Reglamentējoša informācija

Atbilstība FCC prasībām .......................................................................................................137
Atbilstības deklarācija ...........................................................................................................138
Reglamentējoši paziņojumi ...................................................................................................140

Lāzeriekārtas drošības paziņojums ................................................................................140
Reglamentēšana pēc Kanādas DOC .............................................................................140
Korejas EMI paziņojums .................................................................................................140
Lāzeriekārtu darba drošības paziņojums Somijā ...........................................................141

Vides aizsardzības programma ............................................................................................142

Vides aizsardzība ...........................................................................................................142
Ozona izdalīšana ............................................................................................................142
Enerģijas patēriņš ...........................................................................................................142
Tonera patēriņš ...............................................................................................................142
Papīra izmantošana ........................................................................................................142
Plastmasa .......................................................................................................................142
HP LaserJet drukas izejmateriāli ....................................................................................143
Informācija par Hp drukas izejmateriālu nodošanas un otrreizējās pārstrādes

programmu ..................................................................................................................143

Papīrs .............................................................................................................................143
Materiāla ierobežojumi ...................................................................................................143
Papildinformācijai ...........................................................................................................144

Informācijas lapa par materiālu drošību ................................................................................145

Pielikums C Garantija un licencēšana

Hewlett-Packard ierobežotās garantijas paziņojums ............................................................147
Hewlett-Packard programmatūras licences līgums ..............................................................149
Drukas kasetnes lietošanas ilguma ierobežotā garantija .....................................................150

Pielikums D HP detaļas un papildaprīkojums

Izejmateriālu un papildaprīkojuma pasūtīšana .....................................................................152
10/100 tīkla un bezvadu drukas serveri ................................................................................154
HP drukas kasetņu izmantošana ..........................................................................................155

HP politika sakarā ar drukas kasetnēm, kas nav HP ražojums .....................................155
Drukas kasetņu uzglabāšana .........................................................................................155

vi

LVWW

background image

Sagaidāmais drukas kasetnes kalpošanas laiks ............................................................155
Tonera taupīšana ...........................................................................................................155
Tonera izlīdzināšana ......................................................................................................156
Drukas kasetnes nomaiņa ..............................................................................................157

DIMM (atmiņa vai fonts) ........................................................................................................159

Atmiņas DIMM instalēšana (tikai HP LaserJet 1320 sērijas printeros) ..........................159
DIMM instalācijas testēšana ...........................................................................................162
DIMM izņemšana ............................................................................................................162

Pielikums E Serviss un atbalsts

Aparatūras apkalpošana .......................................................................................................166
Paplašinātā garantija .............................................................................................................167
Rekomendācijas printera atkārtotai iepakošanai ..................................................................168
Kā sazināties ar HP ...............................................................................................................169

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

vii

background image

viii

LVWW

background image

1