HP LaserJet 1320 Printer series - Drukāšana uz individuāla izmēra materiāliem un kartītēm

background image

Drukāšana uz individuāla izmēra materiāliem un kartītēm

HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 sēriju printeri var drukāt uz nestandarta izmēra
materiāliem vai kartītēm ar izmēriem no 76 reiz 127 mm līdz 216 reiz 356 mm.

Izmantojiet galveno padevi vairāku lapu apdrukāšanai. Pieļaujamos drukas materiālu
izmērus skatiet

Galvenā papīra padeve (Tray 2)

.

UZMANĪBU!

Pirms ievietošanas pārliecinieties, ka lapas nav salipušas.

1. Atveriet tiešās izvades vāku.

2. Pirms uzsākt materiāla padošanu, atveriet vienas lapas prioritāro padevi (Tray 1) un

pielāgojiet materiāla vednes materiāla platumam.

3. Iebīdiet materiāla lapu vienas lapas prioritārajā padeves ligzdā (Tray 1) ar šauro malu uz

priekšu un ar apdrukājamo pusi uz augšu. Daļa materiāla tiks ievilkta printerī un printeris
apstāsies.

4. Printera iestatījumos izvēlieties pareizu izmēru. (Programmatūras iestatījumi var atcelt

iestatījumus no printera Properties.)

5. Pieslēdzieties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vidē).

Instrukcijas skatiet

Printer Properties (draiveris)

.

6. Izvēlieties drukas materiāla izmēra iestatīšanu Paper/Quality šķirklī vai Paper šķirklī

(Paper Type/Quality šķirklis dažos Mac draiveros). Norādiet nestandarta materiāla
izmērus.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros un operētājsistēmās. Printera
Properties (draivera) tiešsaistes palīdzība sniedz informāciju par Jūsu draivera iespējām.

LVWW

Drukāšana uz individuāla izmēra materiāliem un kartītēm

57

background image

7. Izdrukājiet dokumentu.

Lai izdrukātu, izmantojot manuālo padevi, skatiet

Manuālā padeve

.

58

Nodaļa 4 Drukas uzdevumu veikšana

LVWW