HP LaserJet 1320 Printer series - Drukāšana uz veidlapām un iepriekš uzdrukātām formām

background image

Drukāšana uz veidlapām un iepriekš uzdrukātām formām

HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 sēriju printeri var drukāt uz veidlapām un iepriekš
uzdrukātām formām, kuras var izturēt temperatūru līdz 205° C.

1. Pirms uzsākt materiāla padošanu, atveriet vienas lapas prioritāro padevi un pielāgojiet

materiāla vednes materiāla platumam.

2. Ievietojiet drukas materiālu ar augšpusi uz priekšu un apdrukājamo pusi uz augšu. Daļa

materiāla tiks ievilkta printerī un printeris apstāsies.

3. Izdrukājiet dokumentu.

Lai izdrukātu, izmantojot manuālo padevi, skatiet

Manuālā padeve

.

Piezīme:

Lai izdrukātu atsevišķu pavadvēstuli vai veidlapu, kurai sekos pārējā dokumenta vairāku
lappušu druka, iebīdiet veidlapu ar apdrukājamo pusi uz augšu vienas lapas prioritārajā
padeves ligzdā (Tray 1) un ievietojiet standarta papīru galvenajā padevē (Tray 2). Printeris
automātiski izdrukās vispirms no vienas lapas prioritārās padeves.

56

Nodaļa 4 Drukas uzdevumu veikšana

LVWW