HP LaserJet 1320 Printer series - Drukas materiālu ievietošana padevēs

background image

Drukas materiālu ievietošana padevēs

Turpmākās sadaļas apraksta, kā ievietot drukas materiālu dažādās padevēs.

UZMANĪBU!

Ja tiks mēģināts drukāt uz drukas materiāla, kas ir grumbains, salocīts vai kaut kādā veidā
bojāts, tas var iesprūst. Papildu informāciju skatiet

Apdrukājamo materiālu specifikācija

.