HP LaserJet 1320 Printer series - Vienas lapas prioritārās padeve (Tray 1)

background image

Vienas lapas prioritārās padeve (Tray 1)

Vienas lapas prioritārā padevē var ievietot vienu drukas materiāla lapu, kas sver līdz 163 g/
m

2

, vai vienu aploksni, caurspīdīgo plēvi vai kartīti. Ievietojiet materiālu ar augšpusi uz

priekšu un ar apdrukājamo pusi uz augšu. Lai izvairītos no iesprūšanas un izliekšanās,
pielāgojiet malējās vednes pirms uzsākt materiāla padevi.

Piezīme:

Kad drukas materiāls tiek padots vienas lapas prioritārā padevē, printeris ievelk daļu lapas
aparātā un gaida pogas

G

O

(Aiziet) nospiešanu (indikators mirgo). Pirms ievietot nākošo

drukas materiāla lapu, jāpagaida līdz printeris apstājas. Vienā paņēmienā var ievietot tikai
vienu materiāla lapu.