HP LaserJet 1320 Printer series - Tonera taupīšana

background image

Tonera taupīšana

Režīmā EconoMode printeris tērē katrai lappusei mazāk tonera. Šī iespēja pagarina drukas
kasetnes kalpošanas laiku un samazina lappuses izmaksas, kaut arī pasliktina drukas
kvalitāti. HP nerekomendē EconoMode režīma izmantošanu visu laiku. Papildu informāciju
skatiet

EconoMode izmantošana (taupa toneri)

.

LVWW

HP drukas kasetņu izmantošana

155