HP LaserJet 1320 Printer series - Izejmateriālu un papildaprīkojuma pasūtīšana

background image

Izejmateriālu un papildaprīkojuma pasūtīšana

Printera iespējas var paplašināt ar atsevišķi nopērkamu papildaprīkojumu un izejmateriāliem.
Izmantojiet izejmateriālus un aprīkojumu, kas ir speciāli izveidoti HP LaserJet 1160 un
HP LaserJet 1320 sērijas printeriem un kas nodrošina šo printeru optimālo veiktspēju.

HP LaserJet 1320 sērijas printeru iespējas Smart Printing Supplies. Kad tiek drukāta
konfigurācijas lapa, turot pogu

G

O

(Aiziet) nospiestu uz 5 sekundēm, Izejmateriālu stāvokļa

lapa izdrukājas aiz konfigurācijas lapas. Izejmateriālu stāvokļa lapa satur informāciju par
kasetnē atlikušā tonera daudzumu, detaļu numurus to pasūtīšanai, kā arī parāda to, vai
printerī ieliktā kasetne ir autentisks HP ražojums.

Informācija pasūtīšanai

Nosaukums

Izmantošanas
apraksts

Pasūtījuma numurs

Drukas izejmateriāli

HP Universālais papīrs

HP firmas papīrs
daudzveidīgai
izmantošanai (1 paka
ar 10 rīsēm, 500 lapas
katrā). Lai pasūtītu
Savienotajās Valstīs,
pazvaniet
1-800-471-4701.

HPM1120

HP LaserJet papīrs

HP firmas Premium
papīrs izmantošanai
HP LaserJet printeros
(1 paka ar 10 rīsēm,
500 lapas katrā). Lai
pasūtītu Savienotajās
Valstīs, pazvaniet
1-800-471-4701.

HPJ1124

HP LaserJet
caurspīdīgās plēves

HP firmas caurspīdīgā
plēve darbam ar
HP LaserJet
melnbaltiem printeriem.

92296T (letter)

92296U (A4)

Drukas kasetne
HP LaserJet 1160
printerim

Drukas kasetne
UltraPrecise

Drukas kasetne
aizvietošanai
HP LaserJet 1160
printerim.

Q5949A (kasetne
2500 lapām)

Drukas kasetnes
HP LaserJet 1320
sērijas printerim

Drukas kasetne
UltraPrecise

Drukas kasetnes
aizvietošanai
HP LaserJet 1320
sērijas printerim.

Q5949A (kasetne
2500 lapām)

Q5949A (kasetne
6000 lapām)

Papildu dokumentācija

HP LaserJet saimes
drukas materiālu rokas
grāmata

Tā ir rokas grāmata
papīra un citu drukas
materiālu
izmantošanā, strādājot
ar HP LaserJet
printeriem.

5963-7863

Piezīme:

Šo dokumentu var
lejupielādēt no

http://www.hp.com/
support/ljpaperguide/

.

152

Pielikums D HP detaļas un papildaprīkojums

LVWW

background image

Nosaukums

Izmantošanas
apraksts

Pasūtījuma numurs

Rezerves detaļas

Drukas materiālu
ievilcējrullis

Paņem drukas
materiālu no padeves
un izvada to caur
printeri.

RL1-0540-000

Papīra padeve

Tiek izmantota, lai
saturētu drukas
materiālu printerim.

RM1-1292-000 (LJ1320)

Atdalīšanas paliktnis
printerim

Nodrošina, ka printerī
netiek ievilktas
vairākas lapas uzreiz.

RM1-1298-000

Aprīkojums

250 lapu papīra
padeve (Tray 3)

Tā ietilpst
HP LaserJet 1320
sērijas printera
aprīkojumā. Nodrošina
papildu 250 lapu
papīra ievadu.

Q5931A

Informācija pasūtīšanai (turpinājums)

LVWW

Izejmateriālu un papildaprīkojuma pasūtīšana

153

RM1-1322-000 (LJ1160)