HP LaserJet 1320 Printer series - Drukas iestatījumu prioritātes

background image

Drukas iestatījumu prioritātes

Ir trīs veidi, kā var izmainīt drukas iestatījumus šim printerim: lietojumprogrammatūrā,
printera draiverī un HP toolbox. HP LaserJet 1320 sērijas printeriem var izmainīt drukas
iestatījumus, izmantojot iebūvēto Web serveri. Drukas iestatījumu izmaiņām tiek noteikta
šāda prioritāte atkarībā no tā, kur tās tika izdarītas:

Izmaiņas lietojumprogrammās atceļ visus citus iestatījumus. Izmaiņas
lietojumprogrammās, kas tiek veiktas Page Setup dialoga logā, atceļ izmaiņas, kas
veiktas Print dialoga logā.

Izmaiņas, kas izdarītas printera draiverī (printera dialoga lodziņā Properties), atceļ
iestatījumus, ko nosaka HP toolbox. Printera draiverī veiktās izmaiņas neatceļ izmaiņas,
kas izdarītas lietojumprogrammā.

Izmaiņām HP toolbox un iebūvētajā Web serverī ir viszemākā prioritāte.

Ja kāds atsevišķi ņemts printera iestatījums var tikt izmainīts vairāk kā vienā no augstāk
aprakstītajiem veidiem, izvēlieties metodi ar visaugstāko prioritāti.