HP LaserJet 1320 Printer series - Traucējummeklēšanas šķirklis

background image

Traucējummeklēšanas šķirklis

Traucējummeklēšanas šķirklis piedāvā saites uz lapām ar dažādu printera traucējumu
novēršanas informāciju. Piemēram, šīs lapas sniedz informāciju par to, kā izņemt iesprūdušo
papīru, kā atrisināt drukas kvalitātes problēmas, kā interpretēt vadības paneļa indikatoru
rādījumus un kā atrisināt citas ar printeri saistītās problēmas.

32

Nodaļa 3 Printera pārvaldīšana

LVWW