HP LaserJet 1320 Printer series - Uzlaboto printera iestatījumu logs

background image

Uzlaboto printera iestatījumu logs

Ja noklikšķina uz saites Advanced Printer Settings (Uzlabotie printera iestatījumi), parādās
jauns logs. Uzlabotu printera iestatījumu logam ir divi šķirkļi:

Informācijas šķirklis

Iestatījumu šķirklis

LVWW

HP toolbox izmantošana

33

background image

Informācijas šķirklis

Informācijas šķirklis ļauj ātri pieslēgties šādai informācijai:

Iekārtas stāvoklis

Iekārtas konfigurācija

Izejmateriālu stāvoklis

Notikumu reģistrācijas žurnāls

Drukas informācijas lapas

Iestatījumu šķirklis

Iestatījumu šķirklis satur saites uz dažām lapām, kuras ļauj apskatīt un izmainīt printera
konfigurāciju.

Piezīme:

Draivera iestatījumi var ignorēt iestatījumus, kas ir izdarīti ar HP Toolbox.

Device information (Informācija par iekārtu). Parāda pamatinformāciju par printeri.

Paper Handling (Darbs ar papīru)

. Parāda un izmaina iestatījumus papīra padevēm.

Printing (Drukāšana). Parāda un izmaina printera standartiestatījumus.

PCL. Parāda un izmaina PCL fontu informāciju.

PostScript. Šī lapa ir pieejama tikai HP LaserJet 1320 sērijas printeriem. Parāda un
izmaina iestatījumus par PS kļūdām un gaidīšanas laiku.

Print Quality (Drukas kvalitāte). Parāda un izmaina drukas kvalitātes iestatījumus.

Print Modes (Drukas režīmi). Parāda un izmaina drukas režīmus dažādiem
apdrukājamiem materiāliem.

System Setup (Sistēmas iestatīšana). Parāda un izmaina sistēmas informāciju.

Ievads/Izvads. Parāda un izmaina Ievada/Izvada gaidīšanas laika iestatījumus.

Resets (Atiestate). Izmaina visus printera iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcā noteiktajiem
iestatījumiem.