HP LaserJet 1320 Printer series - Citas saites

background image

Citas saites

Šī sekcija satur interneta saites. Lai varētu izmantot šīs saites, datoram ir jābūt pieslēgtam
pie interneta. Ja tiek izmantota iezvanpieeja un savienojums nav nodibināts pirms iebūvētā
interneta servera atvēršanas, tas jānodibina pirms šo interneta lapu apmeklēšanas. Lai
nodibinātu savienojumu, var nākties aizvērt iebūvēto interneta serveri un pēc tam atkal to
atvērt.

Izstrādājumu reģistrācija. Pieslēdz HP mājas lapas iztrādājumu reģistrācijas nodaļai.

Izejmateriālu pasūtīšana. Noklikšķiniet uz šīs saites un pasūtiet augstās kvalitātes
HP izejmateriālus no HP vai izplatītajiem pēc izvēles.

Izstrādājuma atbalsts. Pieslēdz HP LaserJet 1320 sērijas printeru atbalsta lapai.
Palīdzību var meklēt pēc vispārējām tēmām.

LVWW

Iebūvētā interneta servera izmantošana

37