HP LaserJet 1320 Printer series - Elektrotehniskā specifikācija

background image

Elektrotehniskā specifikācija

BRÎDINÂJUMS!

Elektroapgādes prasības ir atkarīgas no valsts/reģiona, kur printeris tika pārdots.
Nepārveidojiet ekspluatācijas spriegumu. Tas var sabojāt printeri un ir iespējama garantijas
anulēšana.

HP LaserJet 1160 printeris

Prasības strāvas avotam (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Prasības strāvas avotam (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Drukas laikā (20 lpp./min.): 340 vati (vidēji)

Gatavības (gaidīšanas režīmā) un taupības
PowerSave* režīmā: 4 vati

* Tūlītējās termofiksācijas tehnoloģija

Atslēgts: <1 vats

Minimālā ieteicamā shēmas kapacitāte tipveida
izstrādājumiem

4,5 amps pie 115 voltiem

2,6 amps pie 230 voltiem

HP LaserJet 1320 printeris

Prasības strāvas avotam (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Prasības strāvas avotam (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Drukas laikā (22 lpp./min.): 340 vati (vidēji)

Gatavības (nodroses) un taupības
PowerSave* režīmā: 6 vati

* Tūlītējās termofiksācijas tehnoloģija

Off (Atslēgts): <1 vats

Minimālā ieteicamā shēmas kapacitāte tipveida
izstrādājumiem:

4,5 amps pie 115 voltiem

2,6 amps pie 230 voltiem

HP LaserJet 1320n printeris

Prasības strāvas avotam (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Prasības strāvas avotam (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Drukas laikā (22 lpp./min.): 345 vati (vidēji)

Gatavības (nodroses) un taupības
PowerSave* režīmā: 6 vati

* Tūlītējās termofiksācijas tehnoloģija

Off (Atslēgts): <1 vats

130

Pielikums A Printera specifikācija

LVWW

background image

Minimālā ieteicamā shēmas kapacitāte tipveida
izstrādājumiem:

4,5 amps pie 115 voltiem

2,6 amps pie 230 voltiem

HP LaserJet 1320nw printeris

Prasības strāvas avotam (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Prasības strāvas avotam (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Drukas laikā (22 lpp./min.): 345 vati (vidēji)

Gatavības (nodroses) un taupības
PowerSave* režīmā: 6 vati

* Tūlītējās termofiksācijas tehnoloģija

Off (Atslēgts) <1 vats

Minimālā ieteicamā shēmas kapacitāte tipveida
izstrādājumiem

4,5 amps pie 115 voltiem

2,6 amps pie 230 voltiem

Piezīme:

Specifikācija ir spēkā no 2004.g. 1. aprīļa. Tā var tikt izmainīta bez iepriekšējas izziņošanas.
Jaunāko informāciju skatīt

http://www.hp.com/support/lj1160/

vai

http://www.hp.com/support/

lj1320/

.

Piezīme:

Norādītā jaudas vērtība ir vislielākā, kas tika izmērīta melnbaltas drukas laikā pie standarta
spriegumu vērtībām.

Piezīme:

Standarta laiks pārejai no gatavības režīma uz ekonomisko režīmu un darba uzsākšanas
laiks ir nenozīmīgs (mazāks nekā 10 sekundes), jo tiek izmantota tūlītējās termofiksācijas
tehnoloģija.

Piezīme:

Siltuma izdalīšanās gatavības režīmā ir 20 BTU/stundā.

HP LaserJet 1320n printeris (turpinājums)

LVWW

Elektrotehniskā specifikācija

131