HP LaserJet 1320 Printer series - Bezvadu tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana

background image

Bezvadu tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana

Ja dators nespēj atrast HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, vai HP LaserJet 1320nw
printeri, veiciet šādas darbības:

1. Pārbaudiet vai kabeļi ir pareizi pievienoti. Pārbaudiet visus šos savienojumus:

Strāvas vadus

Kabeļus starp printeri un koncentratoru vai pārslēgu

Kabeļus starp koncentratoru vai pārslēgu un printeri

Kabeļus uz modemu vai interneta pieslēgumu un no tā, ja tādi ir.

2. Lai pārliecinātos, ka datora tīkla pieslēgumi strādā pareizi (tikai Windows), rīkojieties šādi:

Windows darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz My Network Places vai Network
Neighborhood
.

Noklikšķiniet uz Entire Network saites.

Noklikšķiniet uz Entire Contents saites.

Veiciet dubultklikšķi uz vienas no tīkla ikonām un pārliecinieties, ka visas iekārtas ir
uzskaitītas.

3. Lai pārliecinātos, ka tīkla pieslēgums ir aktīvs, jārīkojas šādi:

Pārbaudiet tīkla indikatoru uz tīkla (RJ-45) savienotāja printera aizmugurē.

Ja viens no indikatoriem mirdz nepārtraukti, printeris ir pieslēgts tīklam.

Ja abi tīkla indikatori nemirdz, pārbaudiet kabeļa savienojumu starp printeri un
vārteju, pārslēgu vai koncentratoru, lai būtu skaidrs, ka savienojumi ir droši.

Ja savienojumi ir droši, izslēdziet printeri uz vismaz 10 sekundēm un tad ieslēdziet
to atkal.

124

Nodaļa 6 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

4. Lai izdrukātu tīkla konfigurācijas lapu, nospiediet pogu Reset printera aizmugurē.

Tīkla konfigurācijas lapā pārbaudiet vai printerim ir piešķirta no nulles atšķirīga IP
adrese.

Ja tīkla konfigurācijas lapā nav spēkā esošas no nulles atšķirīgas IP adreses,
atjaunojiet rūpnīcas standarta iestatījumus iekšējam HP Jetdirect drukas serverim.
Lai izdarītu iekšējā HP Jetdirect drukas servera auksto atiestatīšanu, izslēdziet
printeri. Ieslēdziet printeri, turot nospiestu Reset pogu printera aizmugurē. Turiet
nospiestu Reset pogu līdz printeris ir gatavs darbam (no 5 līdz 30 sekundēm).

Divas minūtes pēc tam, kad printeris ir gatavs darbam, izdrukājiet tīkla konfigurācijas
lapu vēlreiz un pārbaudiet vai printerim ir piešķirta derīga IP adrese.

Ja IP adrese vēl arvien sastāv no nullēm,

Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu

.

LVWW

Bezvadu tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana

125

background image

126

Nodaļa 6 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

A