HP LaserJet 1320 Printer series - Lapa sagriežas vai ir viļņaina

background image

Lapa sagriežas vai ir viļņaina

Pārbaudiet drukas materiāla veidu un
kvalitāti. Gan augsta temperatūra, gan
mitrums liek drukas materiālam sagriezties.
Papildu informāciju skatiet

Apdrukājamo

materiālu specifikācija

.

Drukas materiāls var būt stāvējis ievadē
pārāk ilgi. Apgrieziet apdrukājamo materiālu
paplātē otrādi. Vēl izmēģiniet materiāla
pagriešanu paplātē par 180°.

Atveriet tiešās izvades aizvaru un mēģiniet
drukāt tieši. Papildu informāciju skatiet

Drukas materiālu izvades ceļi

.

Varbūt termofiksatora temperatūra ir par
augstu. Printera draiverī pārliecinieties, ka ir
izvēlēts izmantojamais drukas materiāls. Ja
problēma turpina pastāvēt, izvēlieties tādu
materiālu, kas der zemākām termofiksatora
temperatūrām, piemēram, caurspīdīgās
plēves vai viegli drukas materiāli.

110

Nodaļa 6 Problēmu risinājumi

LVWW