HP LaserJet 1320 Printer series - Drukas kasetnes zona

background image

Drukas kasetnes zona

Lai izņemtu iesprūdušo materiālu no drukas kasetnes zonas, jāveic šādas darbības:

UZMANĪBU!

Iesprūdušā materiāla iztīrīšanā nepielietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes vai
asknaibles. Bojājumus, kurus izsauks asu priekšmetu pielietošana, garantija neaptver.

1. Atveriet priekšējo vāku un izņemiet drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Lai izvairītos no drukas kasetnes sabojāšanās, nepakļaujiet to tiešas gaismas ietekmei.

112

Nodaļa 6 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

2. Atveriet tiešās izvades aizvaru.

3. Pagrieziet zaļās piespiedējsviras uz leju.

4. Ar abām rokām satveriet drukas materiāla vislabāk redzamo malu (ieskaitot tās vidu) un

uzmanīgi izvelciet to ārā no printera.

LVWW

Iesprūduša papīra izņemšana

113

background image

5. Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet priekšējo vāku.