HP LaserJet 1320 Printer series - Informācijas lapa par materiālu drošību

background image

Informācijas lapa par materiālu drošību

Informācijas lapas par materiālu drošību (MSDS) var saņemt, pieslēdzoties HP LaserJet
izejmateriālu mājas lapai

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

productdata/index.html/

.

LVWW

Informācijas lapa par materiālu drošību

145

background image

146

Pielikums B Reglamentējoša informācija

LVWW

background image

C