HP LaserJet 1320 Printer series - Lāzeriekārtas drošības paziņojums

background image

Lāzeriekārtas drošības paziņojums

ASV Pārtikas un Zāļu Ministrijas Radioloģiskās Veselības un Iekārtu Centrs (CDRH) ir
ieviesis noteikumus lāzeriekārtām, kas ražotas pēc 1976. gada 1.augusta. Atbilstība šim
standartam ir obligāta izstrādājumiem, kas tiek tirgoti ASV. Printeris ir ASV Veselības un
Cilvēku Apkalpošanas Ministrijas (DHHS) Radiācijas Klātbūtnes standartiem atbilstoša,
saskaņā ar 1968. gada Radiācijas kontroles un drošības aktu sertificēta 1. klases lāzeriekārta.

Sakarā ar to, ka printera iekšpusē emitētais izstarojums tiek pilnīgi ierobežots apvalkos un
ārējos pārklājos, lāzera stars normālas darbības laikā no tā izkļūt nevar.

BRÎDINÂJUMS!

Lietojot kontrolierīces, veicot regulēšanu vai izdarot citas darbības, kas nav norādītas šai
lietotāja rokasgrāmatā, var sevi pakļaut bīstamai izstarojuma iedarbībai.