HP LaserJet 1320 Printer series - Vides aizsardzība

background image

Vides aizsardzība

Hewlett-Packard apņemšanās ir ražot kvalitatīvus izstrādājumus, neradot kaitējumu videi.
Izstrādājuma ražošanas laikā tiek ievēroti visi priekšnosacījumi, lai pēc iespējas mazinātu
ietekmi uz vidi.