HP LaserJet 1320 Printer series Help

background image

Gebruiken

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 en HP LaserJet 1320 serie
printer

Gebruikershandleiding

background image

Copyrightinformatie

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproductie, aanpassing of vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is verboden, tenzij dit onder
de bepalingen van het auteursrecht is
toegestaan.

Onderdeelnummer: Q5927-90919

Edition 1, 0

9/2004

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP producten en
diensten worden uiteengezet in de
uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij
dergelijke producten en diensten worden
geleverd. Niets in dit document moet
worden opgevat als zijnde een aanvullende
garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische fouten of zetfouten of
weglatingen in dit document.

Handelsmerken

Microsoft

®

, Windows

®

en Windows NT

®

zijn

in de VS gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation.

Energy Star

®

en het logo van Energy Star

®

zijn in de VS gedeponeerde merken van de
Environmental Protection Agency in de
Verenigde Staten.

PostScript

®

is een gedeponeerd

handelsmerk van Adobe Systems
Incorporated.

Bluetooth

®

is een gedeponeerd

handelsmerk en eigendom van de eigenaar
en onder licentie gebruikt door Hewlett-
Packard Company.

Java™ is een handelsmerk in de VS van
Sun Microsystems Inc.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk

van The Open Group.

Linux

®

is een in de VS gedeponeerd

handelsmerk van Linus Torvalds.

background image

Inhoudsopgave

1 Basisinformatie over de printer

Snelle toegang tot meer informatie ...........................................................................................2

WWW-koppelingen voor drivers, software en ondersteuning ............................................2
Koppelingen naar gebruikershandleiding ...........................................................................2
Meer informatie ...................................................................................................................2

Printerconfiguraties ...................................................................................................................3

HP LaserJet 1160 printer ....................................................................................................3
HP LaserJet 1320 printer ....................................................................................................3
HP LaserJet 1160 printer ....................................................................................................4
HP LaserJet 1320tn printer .................................................................................................4
HP LaserJet 1320nw printer ...............................................................................................4

Uitleg over de printer .................................................................................................................5
Bedieningspaneel van de printer ..............................................................................................6
Papierbanen ..............................................................................................................................7

Voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) ......................................................................7
Hoofdinvoerlade (Lade 2) ...................................................................................................7
Rechte papierbaan .............................................................................................................8
Uitvoerbak ...........................................................................................................................9

Toegang tot printcartridge .......................................................................................................10
Printersoftware ........................................................................................................................11

Ondersteunde besturingssystemen ..................................................................................11
Printersoftware installeren ................................................................................................11
Printereigenschappen (driver) ..........................................................................................12
Prioriteitsinstellingen tijdens het afdrukken ......................................................................13
On line Help voor de printereigenschappen .....................................................................14

Software voor Windows ..........................................................................................................15

Printerdrivers ....................................................................................................................15
Beschikbare printerdrivers ................................................................................................15
HP werkset .......................................................................................................................15
Geïntegreerde webserver .................................................................................................16

Software voor Macintosh-computers ......................................................................................17

HP LaserJet 1160 printer ..................................................................................................17
HP LaserJet 1320 serie printer .........................................................................................17
PPD-bestanden (PostScript Printer Description) .............................................................18

Specificaties voor afdrukmateriaal ..........................................................................................19

Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal ...................................................................19

2 Printerverbindingen

USB-aansluitingen ..................................................................................................................22

De USB-kabel aansluiten .................................................................................................22

Parallelle aansluitingen ...........................................................................................................23

De parallelle kabel aansluiten ..........................................................................................23

Netwerkverbindingen ..............................................................................................................24

Aansluiten op het netwerk ................................................................................................25

Draadloze verbindingen ..........................................................................................................27

NLWW

iii

background image

3 De printer beheren

Pagina’s met printerinformatie ................................................................................................30

Demopagina .....................................................................................................................30
Configuratiepagina ...........................................................................................................30
Statuspagina benodigdheden ...........................................................................................30
Netwerkconfiguratiepagina ...............................................................................................30

HP werkset gebruiken .............................................................................................................31

Ondersteunde besturingssystemen ..................................................................................31
Ondersteunde browsers ...................................................................................................31
Bekijken van HP werkset in Windows ..............................................................................31
Bekijken van de HP werkset op een Mac .........................................................................32
Onderdelen van de HP werkset .......................................................................................32
Overige koppelingen .........................................................................................................32
Status, tabblad ..................................................................................................................32
Problemen oplossen, tabblad ...........................................................................................32
Tabblad Waarschuwingen ................................................................................................33
Tabblad Documentatie .....................................................................................................33
Geavanceerde printerinstellingen (venster) .....................................................................34
Het venster Network (Netwerk) ........................................................................................34

Geïntegreerde webserver .......................................................................................................35

De geïntegreerde webserver openen ...............................................................................35
Tabblad Information (Informatie) ......................................................................................36
Het tabblad Settings (Instellingen) ...................................................................................36
Het tabblad Networking (Netwerk) ...................................................................................37
Other Links (Overige koppelingen) ...................................................................................37

Draadloos afdrukken ...............................................................................................................38

Standaard IEEE 802.11b/g ...............................................................................................38
Bluetooth ...........................................................................................................................38

4 Afdruktaken

Handinvoer ..............................................................................................................................40
Afdruktaak annuleren ..............................................................................................................41
Instellingen afdrukkwaliteit ......................................................................................................42
EconoMode (toner besparen) gebruiken ................................................................................43
Afdrukkwaliteit van afdrukmateriaal optimaliseren ..................................................................44
Richtlijnen voor het gebruik van afdrukmateriaal ....................................................................45

Papier ...............................................................................................................................45
Etiketten ............................................................................................................................46
Transparanten ..................................................................................................................46
Enveloppen .......................................................................................................................46
Kaarten en zwaar afdrukmateriaal ...................................................................................48
Briefhoofdpapier of voorbedrukte formulieren ..................................................................48

Papier en ander afdrukmateriaal kiezen .................................................................................50

HP afdrukmateriaal ...........................................................................................................50
Afdrukmaterialen die u moet vermijden ............................................................................50
Afdrukmateriaal waardoor de printer kan worden beschadigd .........................................51

Afdrukmateriaal plaatsen in de invoerlade ..............................................................................52

Voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) ....................................................................52
Invoerlade voor 250 vel (Lade 2 of optionele Lade 3) ......................................................52

Een envelop afdrukken ...........................................................................................................53
Afdrukken op transparanten of etiketten .................................................................................55
Briefhoofdpapier en voorbedrukte formulieren afdrukken ......................................................56
Afdrukken op materiaal met een aangepast formaat en kaarten ...........................................57
Automatisch dubbelzijdig (duplex) afdrukken .........................................................................59

Windows ...........................................................................................................................59

iv

NLWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................59
Mac OS X .........................................................................................................................60

Dubbelzijdig afdrukken (handmatig dubbelzijdig afdrukken) ..................................................61

Handmatig dubbelzijdig afdrukken via de bovenste uitvoerlade ......................................61
Handmatig dubbelzijdig afdrukken via de vlakke uitvoerklep ...........................................64

Meerdere pagina’s op één vel papier afdrukken (N-per-vel) ..................................................67
Brochures afdrukken ...............................................................................................................68
Watermerken afdrukken ..........................................................................................................69

5 Onderhoud

Printer reinigen ........................................................................................................................72

Het gebied rondom de printcartridge reinigen ..................................................................72
Papierbaan reinigen .........................................................................................................74

Transportrol vervangen ...........................................................................................................75
Transportrol reinigen ...............................................................................................................81
Scheidingskussen vervangen .................................................................................................82

6 Problemen oplossen

Oplossing vinden .....................................................................................................................86

Stap 1: Is de printer goed ingesteld? ................................................................................86
Stap 2: Brandt het Klaar-lichtje? .......................................................................................86
Stap 3: Kunt u een demopagina afdrukken? ....................................................................87
Stap 4: Is de afdrukkwaliteit aanvaardbaar? ....................................................................87
Stap 5: Communiceert de printer met de computer? .......................................................87
Stap 6: Ziet de afgedrukte pagina eruit zoals u had verwacht? .......................................88
Contact opnemen met HP ondersteuning ........................................................................88

Patronen statuslichtjes ............................................................................................................89
Veelvoorkomende Macintosh-problemen ...............................................................................95
Problemen met PostScript (PS) oplossen ..............................................................................99
Problemen met de papierverwerking ....................................................................................100

Papierstoringen ...............................................................................................................100
Afdruk is scheef ..............................................................................................................100
Er worden meerdere vellen papier tegelijkertijd door de printer ingevoerd ...................100
Printer trekt geen afdrukmateriaal uit de invoerlade ......................................................101
Afdrukmateriaal is in printer omgekruld ..........................................................................101
Het afgedrukte materiaal wordt niet via de juiste baan uitgevoerd ................................101
Afdruktaak verloopt erg langzaam ..................................................................................101

Afgedrukte pagina verschilt van pagina op het scherm ........................................................102

Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig afgedrukt ........................102
Ontbrekende illustraties of tekst, of blanco pagina’s ......................................................102
Paginaformaat is anders dan op een andere printer ......................................................103
Grafische kwaliteit ..........................................................................................................103

Problemen met de printersoftware ........................................................................................104
Afdrukkwaliteit verbeteren .....................................................................................................106

Lichte of vervaagde afdrukken .......................................................................................106
Tonerspatten ...................................................................................................................106
Dropouts .........................................................................................................................107
Verticale strepen .............................................................................................................107
Grijze achtergrond ..........................................................................................................108
Tonervegen .....................................................................................................................108
Losse toner .....................................................................................................................109
Steeds terugkerende verticale defecten .........................................................................109
Vervormde lettertekens ..................................................................................................109
Scheef afgedrukte pagina ...............................................................................................110
Gekrulde of golvende tekens ..........................................................................................110

NLWW

v

background image

Kreukels of vouwen ........................................................................................................111
Toner uitgesmeerd rond letters ......................................................................................111

Storingen verhelpen ..............................................................................................................112

Printcartridgegebied .......................................................................................................112
Invoerladen .....................................................................................................................114
Uitvoerbak .......................................................................................................................117
Rechte papierbaan .........................................................................................................118
Pad voor automatisch dubbelzijdig (duplex) afdrukken .................................................120

Problemen oplossen met instellingen traditioneel netwerk ...................................................124

Bijlage A Printerspecificaties

Omgevingsspecificaties ........................................................................................................128
Geluidsniveau .......................................................................................................................129
Elektrische specificaties ........................................................................................................130
Fysieke specificaties .............................................................................................................132
Printercapaciteit en -prestaties .............................................................................................133
Geheugenspecificaties ..........................................................................................................134
Poorten ..................................................................................................................................135

Bijlage B Overheidsvoorschriften

FCC-voorschriften .................................................................................................................137
Verklaringen van conformiteit ...............................................................................................138
Wettelijke voorschriften .........................................................................................................140

Verklaring ten aanzien van laserveiligheid .....................................................................140
Canadese DOC-voorschriften ........................................................................................140
Koreaanse EMI-verklaring ..............................................................................................140
Laserverklaring voor Finland ..........................................................................................141

Milieuvriendelijk productiebeleid ...........................................................................................142

Milieubescherming ..........................................................................................................142
Geen ozon ......................................................................................................................142
Energieverbruik ...............................................................................................................142
Minder tonerverbruik .......................................................................................................142
Papierverbruik .................................................................................................................142
Kunststof onderdelen ......................................................................................................143
Afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet ..................................................................143
Informatie over het HP programma voor het terugsturen en recyclen van

afdrukbenodigdheden ..................................................................................................143

Papier .............................................................................................................................143
Beperkingen ten aanzien van het materiaal ...................................................................144
Voor meer informatie ......................................................................................................144

Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart) ...............................................................145

Bijlage C Garantie en licentie

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard ...............................................................147
Softwarelicentieovereenkomst van Hewlett-Packard ...........................................................149
Beperkte garantie voor de gebruiksduur van de printcartridge ............................................151

Bijlage D HP onderdelen en accessoires

Benodigdheden en accessoires bestellen ............................................................................154
10/100-netwerkafdrukservers en draadloze afdrukservers ..................................................156
HP printcartridges gebruiken ................................................................................................157

Beleid van HP ten aanzien van printcartridges van derden ...........................................157
Printcartridges opslaan ...................................................................................................157

vi

NLWW

background image

Verwachte levensduur van printcartridge .......................................................................157
Toner besparen ..............................................................................................................157
Toner opnieuw verdelen .................................................................................................158
Printcartridge vervangen ................................................................................................159

DIMM's (geheugen of lettertype) ...........................................................................................161

Installeren van een geheugen DIMM (alleen HP LaserJet 1320 printer) .......................161
Installatie van de DIMM testen .......................................................................................164
DIMM verwijderen ...........................................................................................................164

Bijlage E Service en ondersteuning

Service met betrekking tot apparatuur ..................................................................................168
Uitgebreide garantie ..............................................................................................................169
Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer ..........................................................170
Contact opnemen met HP .....................................................................................................171

Index

NLWW

vii

background image

viii

NLWW

background image

1