HP LaserJet 1320 Printer series - Afdrukken op transparanten of etiketten

background image

Afdrukken op transparanten of etiketten

Gebruik alleen transparanten en etiketten die speciaal bestemd zijn voor gebruik in
laserprinters, zoals HP transparanten en HP LaserJet etiketten. Zie

Specificaties voor

afdrukmateriaal

voor meer informatie.

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u de correcte materiaalsoort in de printerinstellingen opgeeft zoals hieronder
beschreven staat. De temperatuur van de fuser wordt aangepast aan de ingestelde
materiaalsoort. Deze aanpassing voorkomt beschadiging van het materiaal door de fuser in
de printer, wanneer afdrukken op speciaal afdrukmateriaal, zoals transparanten of etiketten,
worden gemaakt.

VOORZICHTIG

Controleer het afdrukmateriaal op kreukels, vouwen en gescheurde randen of ontbrekende
etiketten.

1. Open de vlakke uitvoerklep.

2. Open, voordat u het materiaal plaatst, de voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) en

stel de papiergeleiders in op de breedte van het materiaal.

3. Plaats één pagina in de voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1). Zorg ervoor dat de

bovenkant van het afdrukmateriaal naar voren ligt en de afdrukzijde (ruwe zijde) naar
boven. Het materiaal wordt gedeeltelijk in de printer ingevoerd en de printer wacht.

Opmerking

U kunt meerdere transparanten afdrukken vanuit de hoofdinvoerlade (Lade 2). Plaats echter
niet meer dan 75 transparanten tegelijk.

4. Open de printereigenschappen (of de voorkeursinstellingen voor afdrukken in

Windows 2000 en XP). Zie

Printereigenschappen (driver)

voor instructies.

5. Selecteer de gewenste materiaalsoort op het tabblad Papier/Kwaliteit of het tabblad

Papier (het tabblad Papiersoort/kwaliteit in bepaalde Mac-drivers).

Opmerking

Niet alle printerfuncties zijn beschikbaar in alle drivers of besturingssystemen. Raadpleeg de
on line Help voor de printereigenschappen (driver) voor informatie over de beschikbare
functies voor die driver.

6. Druk het document af. Verwijder het afdrukmateriaal tijdens het afdrukken uit de

achterkant van de printer, om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken en leg de
afgedrukte pagina's op een glad oppervlak.

NLWW

Afdrukken op transparanten of etiketten

55