HP LaserJet 1320 Printer series - Handinvoer

background image

Handinvoer

Met de handinvoer kunt u gemengd afdrukmateriaal afdrukken, bijvoorbeeld een envelop,
dan een brief, dan weer een envelop, enzovoort. Voer een envelop in in de
voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) en plaats een vel briefhoofdpapier in de
hoofdinvoerlade (Lade 2).

Als u wilt afdrukken met handinvoer, opent u de printereigenschappen of de
printerinstellingen in het programma en kiest u Handinvoer (Lade 1) in de keuzelijst
Bronlade. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor instructies. Nadat u de instelling hebt

ingeschakeld, plaatst u één vel materiaal en drukt u telkens op de

S

TART

-knop om af te

drukken.

40

Hoofdstuk 4 Afdruktaken

NLWW