HP LaserJet 1320 Printer series - Meerdere pagina’s op één vel papier afdrukken (N-per-vel)

background image

Meerdere pagina’s op één vel papier afdrukken (N-per-vel)

U kunt kiezen hoeveel pagina’s u op één vel papier wilt afdrukken. Als u meer dan één
pagina per vel wilt afdrukken, worden de pagina’s kleiner afgedrukt en worden deze
ingedeeld in de volgorde waarin ze normaal zouden worden afgedrukt.

1. Open de printereigenschappen (of de voorkeursinstellingen voor afdrukken in

Windows 2000 en XP) in de toepassing. Zie

Printereigenschappen (driver)

voor

instructies.

2. Selecteer het gewenste aantal pagina’s per vel op het tabblad Afwerking (het tabblad

Layout in bepaalde Mac-drivers).

Opmerking

Niet alle printerfuncties zijn beschikbaar in alle drivers of besturingssystemen. Raadpleeg de
on line Help voor de printereigenschappen (driver) voor informatie over de beschikbare
functies voor die driver.

3. Er is ook een selectievakje voor kantlijnen en een menu om de volgorde aan te geven

waarin de pagina’s op het vel worden afgedrukt.

NLWW

Meerdere pagina’s op één vel papier afdrukken (N-per-vel)

67