HP LaserJet 1320 Printer series - Etiketten

background image

Etiketten

HP raadt u aan etiketten af te drukken vanuit de voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1)
via de rechte papierbaan. Zie

Rechte papierbaan

voor meer informatie.

VOORZICHTIG

Voer een vel etiketten niet meer dan één keer door de printer. Dit tast de lijm aan en kan
schade aan de printer veroorzaken.

Onderdelen

Let bij het selecteren van etiketten op de kwaliteit van de diverse onderdelen:

Kleefmiddel: de lijm moet stabiel zijn bij een temperatuur van 200° C, de
maximumtemperatuur van de printer.

Schikking: gebruik alleen etiketbladen waarvan het beschermblad niet zichtbaar is
tussen de etiketten. Als u etiketbladen gebruikt met ruimte tussen de etiketten, kunnen
de etiketten tijdens het afdrukken loslaten. Dit veroorzaakt ernstige storingen.

Krullen: zorg ervoor dat de etiketten plat liggen en niet meer dan 13 mm omkrullen.

Staat van het materiaal: gebruik geen etiketten met kreukels, luchtbellen of andere
verschijnselen waaruit blijkt dat het etiket van het ondervel is losgelaten of los kan raken.