HP LaserJet 1320 Printer series - Index

background image

Index

Symbolen en getallen

10/100-netwerkafdrukservers en draadloze

afdrukservers 156

A

aan/uit-knop 5
aan/uit-schakelaar 5
aansluiten op het netwerk 24
accessoires, bestellen 154
afbeeldingen

ontbrekende 102
slechte kwaliteit 103

afdrukinstellingen, wijzigen 13
afdrukken

annuleren 41
briefhoofdpapier 56
brochures 68
Configuratiepagina 30
Demopagina 30
enveloppen 53
etiketten 55
formulieren, voorbedrukt 56
handinvoer 40
kaarten 57
materiaal met aangepast formaat 57
meerdere pagina’s op één vel papier 67
Netwerkconfiguratiepagina 30
N-per-vel 67
op beide zijden van het papier (automatisch) 59
op beide zijden van het papier (handmatig) 61
Statuspagina benodigdheden 30
transparanten 55
watermerken 69

afdrukken met handinvoer 40
afdrukkwaliteit

dropouts 107
EconoMode 43
gegolfd 110
gekruld 110
grijze achtergrond 108
instellingen 42
kreukels 111
lichte of vervaagde afdrukken 106
losse toner 109
optimaliseren voor soorten afdrukmateriaal 44
scheef afgedrukte pagina 110
steeds terugkerende verticale defecten 109

tonerspatten 106
toner uitgesmeerd rond letters 111
tonervegen 108
verticale strepen 107
vervormde lettertekens 109
vouwen 111

afdrukkwaliteitsinstellingen 42
afdrukkwaliteit van afdrukmateriaal optimaliseren 44
afdrukkwaliteit verbeteren 106
afdrukmateriaal

aanbevolen 50
afdrukken op materiaal met aangepast formaat 57
afdrukkwaliteit van afdrukmateriaal optimaliseren

44

handmatig afdrukken 40
ondersteunde formaten 19
plaatsen 52
richtlijnen voor het gebruik 45
selecteren 50
soorten waardoor de printer kan worden beschadigd

51

storingen verhelpen 112
te vermijden soorten 50

afdrukmateriaal plaatsen

invoerlade voor 250 vel (Lade 2 of Lade 3) 52
voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) 52

afdruktaak annuleren 41
akoestiek 129
Attentielichtje 5
automatisch dubbelzijdig afdrukken 59
automatische dubbele papierbaanklep, achterzijde 5
automatische formaatselectie dubbelzijdig afdrukken 5

B

bedieningspaneel 6
benodigdheden, bestellen 154
bestellen, benodigdheden en accessoires 154
besturingssystemen, ondersteund 11
blanco pagina’s 102
Bluetooth, draadloze technologie 38
bovenste uitvoerlade

handmatig dubbelzijdig afdrukken 61

briefhoofd afdrukken 56
briefhoofdpapier

richtlijnen voor het gebruik 48

brochures afdrukken 68

NLWW

Index

173

background image

C

configuratie

HP LaserJet 1160 printer 3
HP LaserJet 1320n printer 4
HP LaserJet 1320nw printer 4
HP LaserJet 1320 printer 3
HP LaserJet 1320tn printer 4

Configuratiepagina 30
contact opnemen met HP 171

D

Demopagina 30
DIMM

testen 164
toevoegen 161
verwijderen 164

Documentatie, tabblad (HP werkset) 33
draadloos afdrukken

Bluetooth 38
Standaard IEEE 802.11b/g 38

Draadloos-lichtje 5
draadloze afdrukservers 156
dubbelzijdig (duplex) afdrukken

automatisch 59
handmatig 61

dubbelzijdig afdrukken

automatisch 59
handmatig 61

E

EconoMode 43
Energy Star 142
enveloppen

afdrukken 53
richtlijnen voor het gebruik 46

etiketten

afdrukken 55
richtlijnen voor het gebruik 46

EWS 16, 35

F

FCC-voorschriften 137
formaat van het afdrukmateriaal 19
formulieren afdrukken 56
fouten

PostScript 99
software 104

G

garantie

printcartridge 151
product 147
uitgebreide 169

gebied rondom printcartridge

papierstoringen verhelpen 112
reinigen 72

geheugen

toevoegen 161

geïntegreerde webserver

apparaatstatus 36
benodigdheden bestellen 37
benodigdhedenstatus 36
Configuratiepagina 36
gebruiken 35
informatiepagina’s afdrukken 36
logbestand 36
Networking (Netwerk), tabblad 37
overzicht 16
productondersteuning 37
Product Registration (Productregistratie) 37
Settings (Instellingen), tabblad 36
Tabblad Information (Informatie) 36

geleiders, materiaal

hoofdinvoerlade (Lade 2) 7
voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) 7

H

handmatig dubbelzijdig afdrukken 61
hoofdinvoerlade

locatie 5

hoofdinvoerlade (Lade 2)

papierbaan 7
plaatsen 52

HP werkset

bekijken 31
Documentatie, tabblad 33
Het venster Network (Netwerk) 34
Printerinstellingen 34
Problemen oplossen, tabblad 32
Status, tabblad 32
Waarschuwingen, tabblad 33

I

informatie, koppelingen naar geselecteerde

onderwerpen 2

Information (Informatie), tabblad (geïntegreerde

webserver) 36

instellingen

alleen voor huidige toepassing wijzigen 12
standaardinstellingen wijzigen voor Windows 98,

2000, ME 13

standaardinstellingen wijzigen voor Windows XP

13

instellingen, afdrukkwaliteit 42
Interne HP Jetdirect netwerkpoort

locatie 5

invoerlade

afdrukmateriaal plaatsen 52
hoofd 5
hoofd (Lade 2) 7
voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) vullen

52

voorrang voor één vel 5, 7

174

Index

NLWW

background image

invoerladen

papierstoringen verhelpen 114

K

kaarten

afdrukken 57
richtlijnen voor het gebruik 48

kabel

parallel 23
USB 22

kiezen

afdrukmateriaal 50
papier 50

Klaar-lichtje 5
klep

printcartridge 5
vlakke uitvoer 5

knop, Annuleren 5
knop, Start 5
Knop Annuleren 5
koppelingen naar gebruikershandleiding 2

L

lade

hoofdinvoer 5
voorrangsinvoer voor één vel 5

Lade 1 (voorrangsinvoersleuf voor één vel) 5
Lade 2 (hoofdinvoerlade) 7
laden, invoer

papierstoringen verhelpen 114

licentie, software 149
lichtje

Klaar 5

lichtjes

attentie 5
Draadloos 5
patronen statuslichtjes 89
Printcartridge 5
Start 5

M

Macintosh

afdrukfouten 96
PPD's 18
problemen oplossen 95
software 17
veelvoorkomende problemen 95

materiaalgeleiders

hoofdinvoerlade (Lade 2) 7
voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) 7

materiaalgeleiders van printer

hoofdinvoerlade (Lade 2) 7
voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) 7

materiaal met aangepast formaat, afdrukken 57
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart) 145
meerdere pagina’s, afdrukken op één vel papier 67
milieuvriendelijk productiebeleid 142

N

netsnoeraansluiting 5
netwerk

verbindingen 24

Netwerkconfiguratiepagina 30
netwerkpoort, Interne HP Jetdirect

locatie 5

Network (Netwerk), venster (HP werkset) 34
Networking (Netwerk), tabblad (geïntegreerde

webserver) 37

N-per-vel afdrukken 67

O

omgevingsspecificaties 128
ondersteunde afdrukmaterialen 5
ondersteuning, websites 2
ondersteuning op het web 2
on line Help, printereigenschappen 14
ontbrekende illustraties 102
ontbrekende tekst 102
opnieuw inpakken van de printer 170
overzicht, printer 5

P

pad voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

papierstoringen verhelpen 120

pad voor dubbelzijdig afdrukken, automatisch

papierstoringen verhelpen 120

pagina’s met printerinformatie

Configuratiepagina 30
Demopagina 30
Netwerkconfiguratiepagina 30
Statuspagina benodigdheden 30

papier

gebruiken 45
ondersteunde formaten 19
problemen en oplossingen 45
selecteren 50

papierbaan

reinigen 74

papierbaan, rechte 8
papierbanen

hoofdinvoerlade (Lade 2) 7
overzicht 7
rechte papierbaan 8
uitvoerbak 9
voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1) 7

parallelle kabel aansluiten 23
parallelle poort

locatie 5

patronen statuslichtjes 89
poort, parallel

locatie 5

poort, USB

locatie 5

PostScript, fouten 99
PPD's 18

NLWW

Index

175

background image

printcartridge

cartridges van HP gebruiken 157
garantie 151
klep 5
levensduur 157
opslaan 157
terugbrengen voor recyclen 143
toegang 10
toner opnieuw verdelen 158
vervangen 159

printcartridge, toegang tot 10
Printcartridgelichtje 5
printcartridges van HP gebruiken 157
printer

bedieningspaneel 6
configuraties 3
opnieuw inpakken 170
overzicht 5
reinigen 72
software 11
softwareproblemen 104
specificaties 127
verbindingen 21
Werkset 15

printer, specificaties 133
printerdriver

installeren 11
Macintosh 17
Windows 15

printerdrivers

sites voor downloaden 2

printereigenschappen

on line Help 14
toegang 12

Printerinstellingen

HP werkset 34

problemen met papierverwerking 100
problemen oplossen

afdrukkwaliteit 87
afgedrukte pagina en verwachtingen 88
afgedrukte pagina wijkt af van pagina op het scherm

102

blanco pagina’s 102
communicatie tussen printer en computer 87
contact opnemen met HP ondersteuning 88
demopagina 87
dropouts 107
gegolfd 110
gekruld 110
grijze achtergrond 108
HP werkset 31
Klaar-lichtje 86
kreukels 111
lichte of vervaagde afdrukken 106
losse toner 109
Macintosh, afdrukproblemen 95
ontbrekende illustraties of tekst 102

onvolledige tekst 102
oplossingen 86
PostScript, fouten 99
printerinstelling 86
problemen met de printersoftware 104
problemen met papierverwerking 100
scheef afgedrukte pagina 110
slechte kwaliteit afbeeldingen 103
steeds terugkerende verticale defecten 109
tekst met verdraaide tekens 102
tonerspatten 106
toner uitgesmeerd rond letters 111
tonervegen 108
veelvoorkomende Macintosh-problemen 95
verticale strepen 107
vervormde lettertekens 109
vouwen 111

Problemen oplossen, tabblad (HP werkset) 32

R

rechte papierbaan

handmatig dubbelzijdig afdrukken 64
papierstoringen verhelpen 118

recycling

HP programma voor het terugsturen en recyclen

van afdrukbenodigdheden 143

printcartridges terugbrengen 143

registratie

geïntegreerde webserver 37

reinigen

gebied rondom printcartridge 72
papierbaan 74
printer 72
transportrol 81

reparatie

contact opnemen met HP 171
service voor hardware 168

S

schakelaar, aan/uit 5
scheidingskussen vervangen 82
selecteren

afdrukmateriaal 50
papier 50

service

contact opnemen met HP 171
hardware 168

Settings (Instellingen), tabblad (geïntegreerde

webserver) 36

sleuf

voorrangsinvoer voor één vel 5

software

installeren 11
Macintosh 17
ondersteunde besturingssystemen 11
printerdrivers, Macintosh 17
printerdrivers, Windows 15

176

Index

NLWW

background image

problemen 104
sites voor downloaden 2
softwarelicentieovereenkomst 149
Windows 15

specificaties

afdrukmateriaal 19
akoestiek 129
capaciteit en prestaties 133
elektrisch 130
fysiek 132
geheugen 134
omgeving 128
poorten 135

Standaard IEEE 802.11b/g 38
Start-knop 5
Start-lichtje 5
Status, tabblad (HP werkset) 32
Statuspagina benodigdheden 30
storingen verhelpen 112

T

tekst

ontbrekende 102
verdraaid 102

tekst met verdraaide tekens 102
toner

bijna op 106
gebied rondom printcartridge reinigen 72
losse toner 109
opnieuw verdelen 158
printcartridgeklep 5
printcartridges opslaan 157
printcartridge vervangen 159
spatten 106
uitgesmeerd rond letters 111
uitsparen 157
vegen 108

toner besparen 157
toner opnieuw verdelen 158
toner uitsparen 157
transparanten

afdrukken 55
richtlijnen voor het gebruik 46

transportrol

reinigen 81
vervangen 75

U

uitgebreide garantie 169
uitvoerbak

papierstoringen verhelpen 117

uitvoerlade, bovenste

handmatig dubbelzijdig afdrukken 61

USB

USB-kabel aansluiten 22

USB-poort

locatie 5

V

vastgelopen pagina verwijderen 112
verhelpen

storingen 112

vervangen

scheidingskussen 82
transportrol 75

vervangende onderdelen 155
verwachte levensduur, printcartridge 157
vlakke papierklep 5
voorbedrukte formulieren

richtlijnen voor het gebruik 48

voorrangsinvoersleuf voor één vel (Lade 1)

locatie 5
overzicht 7
plaatsen 52

W

Waarschuwingen, tabblad (HP werkset) 33
watermerken, afdrukken 69
Webserver, geïntegreerd 35
Werkset 15
wettelijke voorschriften

Canadese DOC-voorschriften 140
Koreaanse EMI-verklaring 140
Laserverklaring voor Finland 141
Verklaringen van conformiteit 138

Z

zwaar afdrukmateriaal, richtlijnen voor het gebruik 48

NLWW

Index

177

background image

178

Index

NLWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90919

*Q5927-90919*

*Q5927-90919*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.