HP LaserJet 1320 Printer series - Beperkingen ten aanzien van het materiaal

background image

Beperkingen ten aanzien van het materiaal

Dit product bevat geen toegevoegd kwikzilver (met uitzondering van lampen die minder dan
10 mg bevatten).

Dit product bevat soldeerlood, dat wellicht moet worden ingezameld aan het eind van de
levensduur.

Dit product bevat geen batterijen.