HP LaserJet 1320 Printer series - Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig afgedrukt

background image

Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig afgedrukt

Ontbrekende illustraties of tekst, of blanco pagina’s

Paginaformaat is anders dan op een andere printer

Grafische kwaliteit

Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig
afgedrukt

Het is mogelijk dat tijdens de installatie een verkeerde printerdriver is geselecteerd. Zorg
dat de HP LaserJet 1160 of HP LaserJet 1320 is geselecteerd in de
printereigenschappen.

Wanneer er door een specifiek bestand verdraaide tekst wordt afgedrukt, kan er een
probleem zijn met dat specifieke bestand. Wanneer er door een specifieke toepassing
verdraaide tekst wordt afgedrukt, kan er een probleem zijn met die toepassing.
Controleer of de juiste printerdriver is geselecteerd.

Er kan een probleem zijn met het programma. Probeer af te drukken vanuit een ander
programma.

De parallelle kabel zit mogelijk los of is defect. Probeer het volgende:

Koppel de kabel los en sluit deze aan beide uiteinden opnieuw aan.

Probeer een taak af te drukken waarvan u weet dat deze normaal wordt afgedrukt.

Sluit de kabel en de printer zo mogelijk aan op een andere computer en probeer een
taak af te drukken, waarvan u weet dat deze werkt.

Probeer een nieuwe parallelle kabel van maximaal 3 m die voldoet aan IEEE-1284B.
Zie

Benodigdheden en accessoires bestellen

.

Schakel de printer en de computer uit. Verwijder de parallelle kabel en controleer
beide uiteinden van de kabel op beschadigingen. Sluit de parallelle kabel weer aan
en zorg dat de verbinding goed op zijn plaats zit. Controleer of de printer direct op
de computer is aangesloten. Verwijder eventuele schakeltoestellen, back-upstations,
veiligheidssleutels of andere apparaten die zich tussen de parallelle poort op de
computer en de printer bevinden. Deze apparaten kunnen soms storingen
veroorzaken in de communicatie tussen de computer en de printer. Schakel de
printer en de computer weer in.