HP LaserJet 1320 Printer series - Veelvoorkomende Macintosh-problemen

background image

Veelvoorkomende Macintosh-problemen

Kies de optie waarmee het probleem het beste wordt beschreven:

Problemen met de Kiezer

Afdrukfouten

USB-problemen

Problemen met OS X

Problemen met de Kiezer

Afdrukprobleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het pictogram voor LaserWriter
wordt niet in de Kiezer
weergegeven.

(HP LaserJet 1320 serie printer)

De software is niet juist
geïnstalleerd.

De LaserWriter 8 driver moet
aanwezig zijn als onderdeel
van het Mac OS. Zorg dat de
LaserWriter driver zich in de
map Extensies in de
systeemmap bevindt. Zo niet,
dan installeert u de LaserWriter
driver vanaf de cd-rom met
Mac OS.

Het pictogram voor de
HP LaserJet printerdriver wordt
niet in de Kiezer weergegeven.

(HP LaserJet 1160 printer)

De software is verkeerd
geïnstalleerd.

Installeer de software opnieuw.

De printernaam wordt niet in de
lijst met printers weergegeven.

Zorg dat de kabels correct zijn
aangesloten, dat de printer is
ingeschakeld en dat het Klaar-
lichtje brandt.

Controleer of de printerdriver is
geïnstalleerd.

Zorg dat de juiste printerdriver
in de Kiezer is geselecteerd.

Gebruik de HP LaserJet driver
voor de HP LaserJet 1160
printer.

Gebruik de LaserWriter 8 driver
voor de HP LaserJet 1320
serie printer.

De geselecteerde printer wordt
niet automatisch
geconfigureerd door de
printerdriver, ook al hebt u in
de Kiezer op Automatische
configuratie geklikt.

(HP LaserJet 1320 serie printer)

Installeer de printersoftware
opnieuw.

Selecteer een andere PPD.

NLWW

Veelvoorkomende Macintosh-problemen

95

background image

Afdrukfouten

Afdrukprobleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

U kunt de computer niet
gebruiken zolang de printer
afdrukt.

Afdrukken op de achtergrond is
niet geselecteerd.

LaserWriter 8.3

Schakel Afdrukken op de
achtergrond in de Kiezer in. Er
worden nu statusberichten naar
de Printmonitor verzonden,
zodat u kunt doorwerken terwijl
de computer bezig is met de
verwerking van de gegevens
die naar de printer worden
verzonden.

LaserWriter 8.4 en hoger

Schakel Afdrukken op de
achtergrond in door
achtereenvolgens Bestand,
Print bureaublad en Afdrukken
op de achtergrond te selecteren.

Een EPS-bestand
(Encapsulated PostScript)
wordt niet met de juiste
lettertypen afgedrukt.

Dit probleem komt voor bij
bepaalde
softwaretoepassingen.

Probeer de lettertypen in het
EPS-bestand naar de printer te
downloaden, voordat u gaat
afdrukken.

Verzend het bestand in ASCII-
opmaak in plaats van met
binaire codering.

Het document wordt niet
afgedrukt in lettertypen New
York, Geneva of Monaco.

Selecteer Opties in het
dialoogvenster Pagina-
instelling om de vervangende
lettertypen uit te schakelen.

USB-problemen

Afdrukprobleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Kan niet afdrukken via USB-
kaarten van derden.

Deze fout doet zich voor
wanneer de software voor USB-
printers niet is geïnstalleerd.

Als u een USB-kaart van
derden toevoegt, hebt u
mogelijk de USB Adapter Card
Support-software van Apple
nodig. De meest recente versie
van deze software is
beschikbaar op de website van
Apple.

96

Hoofdstuk 6 Problemen oplossen

NLWW

background image

Afdrukprobleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De HP LaserJet USB-printer
wordt niet in de Kiezer
weergegeven.

Dit probleem wordt veroorzaakt
door een software- of een
hardwareonderdeel.

Problemen met software
oplossen

Controleer of de Macintosh
USB ondersteunt.

Controleer of Mac OS 8.6
of hoger is geïnstalleerd.

Problemen met hardware
oplossen

Controleer of de printer is
ingeschakeld.

Controleer of de USB-
kabel op de juiste manier
is aangesloten.

Controleer of u de juiste
snelle USB-kabel gebruikt.

Zorg dat niet teveel USB-
apparaten stroom
onttrekken aan de keten.
Koppel alle apparaten los
van de keten en sluit de
kabel direct aan op de
USB-poort van de
hostcomputer.

Controleer of meer dan
twee USB-hubs zonder
voeding achter elkaar in de
keten zitten. Koppel alle
apparaten los van de
keten en sluit de kabel
direct aan op de USB-
poort van de hostcomputer.

Opmerking

Het iMac toetsenbord is een
USB-hub zonder voeding.

De LaserWriter driver geeft
geen USB-apparaten in de
Kiezer weer.

Gebruik voor de
HP LaserJet 1320 serie printer
het hulpprogramma Apple
Desktop om de printer in te
stellen.

USB-problemen (vervolg)

NLWW

Veelvoorkomende Macintosh-problemen

97

background image

Problemen met OS X

Afdrukprobleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De printerfuncties worden niet
weergegeven.

De verkeerde PPD is
geselecteerd voor de printer.

Controleer als volgt welke PPD
is geselecteerd:

Klik op Samenvatting in het
dialoogvenster Afdrukken.
Controleer of de PPD-instelling
correct is.

Als de PPD-instelling onjuist is,
verwijdert u de printer in
Afdrukbeheer en voegt u deze
opnieuw toe. U moet de PPD
wellicht handmatig selecteren.

Als u OS X v10.2 gebruikt,
gebruikt de printer geen
"Rendezvous" (mDNS)

U moet wellicht de HP Jetdirect
kaart bijwerken naar een versie
die Rendezvous ondersteunt.

Lade 2 wordt niet weergegeven
als geïnstalleerde optie, ook al
is deze in de printer
geïnstalleerd.

(alleen HP LaserJet 1320 serie
printer)

De mogelijkheid om handmatig
installeerbare opties te
selecteren wordt alleen in
Mac OS X v10.2 en hoger
ondersteund.

98

Hoofdstuk 6 Problemen oplossen

NLWW