HP LaserJet 1320 Printer series - Andre koblinger

background image

Andre koblinger

Denne delen inneholder koblinger som kobler deg til Internett. Du må ha Internett-tilgang for
å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke ble tilkoblet første
gang du åpnet den innebygde Web-serveren, må du koble deg til før du kan gå til disse
nettstedene. Det kan hende at du må lukke den innebygde Web-serveren og åpne den på
nytt for å få koblet til.

Produktregistrering. Kobler deg til produktregistreringssiden på HPs nettsted.

Bestill rekvisita. Klikk på denne koblingen for å koble til nettstedet Sure Supply og
bestille originale HP rekvisita fra HP eller fra en forhandler etter eget valg.

Produktstøtte. Kobler deg til nettstedet for kundestøtte for skrivere i HP LaserJet 1320-
serien. Du kan søke etter hjelp til generelle emner.

NOWW

Bruke den innebygde Web-serveren

35