HP LaserJet 1320 Printer series - Kategorien Informasjon

background image

Kategorien Informasjon

Sidegruppen Information (informasjon) består av følgende sider:

Enhetsstatus. Denne siden viser skriverens status og gjenværende varighet for
HP rekvisita. Den viser også produktinformasjon, for eksempel nettverksnavn,
nettverksadresse og modellinformasjon.

Konfigurasjon. Denne siden viser den informasjonen som finnes på skriverens
konfigurasjonsside.

Status for rekvisita. Denne siden viser gjenværende varighet for HP rekvisita, og
inneholder delenummer for rekvisita.

Hvis du vil bestille ny rekvisita, klikker du på Order Supplies (bestill rekvisita) i
området Other Links (andre koblinger) til venstre i vinduet.

For å kunne gå til et nettsted, må du ha Internett-tilgang.

Hendelseslogg. Denne siden viser en liste over alle skriverhendelser og -feil.

Skriv ut infosider. Denne siden har koblinger du kan bruke til å skrive ut ulike
informasjonssider som finnes i skriverens minne.