HP LaserJet 1320 Printer series - Bruke HP verktøyskrin

background image

Bruke HP verktøyskrin

HP verktøyskrin er et Web-program som du kan bruke til følgende oppgaver:

Kontrollere skriverstatusen.

Konfigurere skriverinnstillingene.

Vise informasjon om problemløsing.

Vise elektronisk dokumentasjon.

Du kan vise HP verktøyskrin når skriveren er koblet direkte til datamaskinen, eller når du
bruker en støttet nettverkstilkobling. Du må ha utført en fullstendig programvareinstallering
for å kunne bruke HP verktøyskrin.

Merk

Du behøver ikke å ha Internett-tilgang for å kunne åpne og bruke HP verktøyskrin. Hvis du
klikker på en kobling i området Other Links (andre koblinger), må du imidlertid ha Internett-
tilgang for å kunne gå til det nettstedet som koblingen viser til. Se

Andre koblinger

hvis du vil

vite mer.

for å kunne installere HP Verktøyskrin, må du først installere TCP/IP-protokollen og nyeste
versjon av Java™ Virtual Machine på datamaskinen. Du må også installere DOT4-
protokollen for alle USB-tilkoblinger, LPT-tilkoblinger for Windows 2000 og XP, og LPT1-
tilkoblinger for Windows 98, Me og NT 4.0. Se systemadministrators eller
datamaskinprodusentens dokumentasjon hvis du vil vite mer om hvordan du installerer TCP/
IP-protokollen og DOT4-protokollen. For å laste ned nyeste versjon av Java Virtual Machine
fra Sun Microsystems, går du til

http://www.sun.com/

.