HP LaserJet 1320 Printer series - Kategorien Dokumentasjon

background image

Kategorien Dokumentasjon

Kategorien Dokumentasjon inneholder koblinger til disse informasjonskildene:

Brukerhåndbok. Inneholder informasjon om bruk av skriveren, garanti, spesifikasjoner
og kundestøtte, som du leser nå. Brukerhåndboken er tilgjengelig i både .html- og .pdf-
format.

Viktig-filen. Inneholder tilleggsinformasjon som ikke er inkludert i denne
brukerhåndboken.