HP LaserJet 1320 Printer series - Kategorien Problemløsing

background image

Kategorien Problemløsing

Kategorien Problemløsing inneholder koblinger til diverse informasjon om problemløsing for
skriveren. Disse sidene inneholder for eksempel informasjon om hvordan du fjerner fastkjørt
papir, løser problemer med utskriftskvaliteten, tolker lampene på kontrollpanelet og løser
andre problemer med skriveren.

30

Kapittel 3 Administrere skriveren

NOWW