HP LaserJet 1320 Printer series - Kategorien Varsler

background image

Kategorien Varsler

I kategorien Varsler kan du konfigurere skriveren til automatisk å informere deg om
skrivervarsler. Varsler-kategorien har koblinger til disse hovedsidene:

Angi statusvarsler

Innstillinger for e-postvarsler

Administrative innstillinger

Angi statusvarsler

På siden Angi statusvarsler kan du velge å slå varsler på eller av, angi når skriveren skal
sende et varsel og velge mellom to ulike typer varsler:

en popup-melding

et ikon på oppgavelinjen

Klikk på Bruk for å aktivere innstillingene.

Innstillinger for e-postvarsler

På denne siden kan du angi opptil to e-postadresser som skal informeres om statusvarsler
for skriveren. Følg instruksjonene på skjermen for å angi e-postvarsler.

Administrative innstillinger

På denne siden kan du angi hvor ofte HP verktøyskrin skal se etter skrivervarsler. Følgende
tre innstillinger er tilgjengelige:

Sjeldnere

Normal

Oftere

Hvis du vil redusere I/U-trafikken i nettverket, må du redusere frekvensen som skriveren
bruker for å se etter varsler.