HP LaserJet 1320 Printer series - Nettverksvindu

background image

Nettverksvindu

Merk

Dette alternativet er bare tilgjengelig for skriverne HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn
og HP LaserJet 1320nw.

Når du klikker på koblingen Nettverk på siden Avanserte skriverinnstillinger, åpnes et nytt
vindu. Bruk denne delen til å konfigurere nettverksinnstillinger.

32

Kapittel 3 Administrere skriveren

NOWW