HP LaserJet 1320 Printer series - Side for rekvisitastatus

background image

Side for rekvisitastatus

Siden for rekvisitastatus gir informasjon om den skriverkassetten som er montert i skriveren,
hvor mye toner som er igjen i skriverkassetten, og antall sider og utskriftsjobber som har blitt
utført. Siden for rekvisitastatus gir også informasjon om bestilling og gjenvinning. Siden for
rekvisitastatus skriver ut automatisk når du skriver ut en konfigurasjonsside fra
kontrollpanelet.