HP LaserJet 1320 Printer series - Lisensavtale for Hewlett-Packard-programvare

background image

Lisensavtale for Hewlett-Packard-programvare

VIKTIG: BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN ER UNDERLAGT VILKÅRENE I
PROGRAMVARELISENSEN FRA HP NEDENFOR. DU GODTAR DISSE
LISENSVILKÅRENE VED Å BRUKE PROGRAMVAREN.

LISENSVILKÅR FOR HP-PROGRAMVARE

Følgende lisensvilkår styrer hvordan du bruker vedlagte programvare, med mindre du har
undertegnet en separat avtale med Hewlett-Packard.

Tildeling av lisens. Hewlett-Packard gir deg en lisens som kan brukes til én
programvarekopi. "Bruk" betyr lagring, innlasting, installering, kjøring eller visning av
programvaren. Du kan ikke endre programvaren eller deaktivere eventuelle lisensierte
funksjoner eller kontrollfunksjoner i den. Hvis programvaren er lisensiert for "samtidig bruk",
kan du ikke la flere enn det maksimale antallet autoriserte brukere få bruke programvaren
samtidig.

Eierforhold. Hewlett-Packard eller tredjepartsleverandørene eier og har copyright på
programvaren. Lisensen gir ingen eiendomsrett eller andre rettigheter til programvaren, og
er ikke et salg av programvarerettigheter. Hewlett-Packards tredjepartsleverandører kan
beskytte sine rettigheter ved eventuell overtredelse av vilkårene i denne lisensavtalen.

Kopier og tilpasninger. Du kan bare lage kopier eller tilpasninger av programvaren for
arkiveringsformål, eller når kopiering eller tilpasning er et viktig trinn i den autoriserte bruken
av programvaren. Du må gjengi alle merknader om opphavsrettigheter i den originale
programvaren på alle kopier eller tilpasninger. Du kan ikke kopiere programvaren til et
offentlig nettverk.

Ingen demontering eller dekryptering. Du kan ikke demontere eller dekompilere
programvaren uten på forhånd å innhente skriftlig tillatelse fra HP. I noen rettsområder er det
ikke sikkert at HPs samtykke er nødvendig for begrenset demontering eller dekompilering.
På anmodning må du gi HP forholdsvis detaljert informasjon om demontering eller
dekompilering. Du kan ikke kryptere programvaren med mindre kryptering er nødvendig som
en del av bruken av programvaren.

Overføring. Lisensen opphører automatisk ved eventuell overføring av programvaren. Ved
overføring må du levere programvaren, inkludert eventuelle kopier og tilhørende
dokumentasjon til mottakeren. Mottakeren må godta disse lisensvilkårene som en betingelse
for overdragelsen.

Heving. HP kan heve lisensen hvis du unnlater å oppfylle noen av disse lisensvilkårene.
Ved opphør skal du øyeblikkelig tilintetgjøre programvaren sammen med alle kopier,
tilpasninger og deler av den.

Eksportrestriksjoner. Du kan ikke eksportere eller videreeksportere programvaren eller
noen kopier eller tilpasninger som er i strid med gjeldende lover eller forskrifter.

Begrensninger fra den amerikanske regjeringen. Programvaren og eventuell
medfølgende dokumentasjon er utviklet utelukkende ved hjelp av private midler. De leveres
og får lisens som "kommersiell programvare", som definert i DFARS 252.227-7013
(okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991) eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995), som
"kommersiell enhet" som definert i FAR 2.101(a) (juni 1987), eller som "begrenset
programvare" som definert i FAR 52.227-19 (juni 1987) (eller tilsvarende reguleringer eller
kontraktklausul), avhengig av hva som er gjeldende. Du har kun de rettighetene for
programvare og tilhørende dokumentasjon som gis av gjeldende DFAR- eller FAR-klausul,
eller HPs standard programvareavtale for gjeldende produkt.

NOWW

Lisensavtale for Hewlett-Packard-programvare

147