HP LaserJet 1320 Printer series - Skriverens kontrollpanel

background image

Skriverens kontrollpanel

Skriverens kontrollpanel består av fire lamper og to knapper. HP LaserJet 1320nw-skriveren
har ytterligere en lampe øverst på kontrollpanelet. Disse lampene lager et mønster som
identifiserer skriverstatusen.

1

Varsellampe for trådløs tilkobling: (bareHP LaserJet 1320nw-skriveren) Når varsellampen for
trådløs tilkobling lyser konstant har en trådløs tilkobling blitt opprettet. Når varsellampen for trådløs
tilkobling er av, har trådløs bruk blitt satt ut av funksjon. Når varsellampen for trådløs tilkobling
blinker, prøver skriveren å opprette en trådløs tilkobling.

2

Tonerlampe: Når det er lite toner lyser tonerlampen konstant. Når skriverkassetten er fjernet fra
skriveren, blinker tonerlampen.

3

Obs!-lampe: Indikerer at papirskuffen for utskriftsmateriale er tom, skriverkassettdekselet er
åpnet, skriverkassetten mangler eller andre feil. Se

Sider for skriverinformasjon

hvis du vil vite mer.

4

Klar-lampe: Indikerer at skriveren er klar til å skrive ut.

5

S

TART

-knapp og -lampe: Hvis du vil skrive ut en demonstrasjonsside eller fortsette å skrive ut i

modus for manuell mating, trykker du på og slipper

S

TART

-knappen. Hvis du vil skrive ut en

konfigurasjonsside, trykker du på

S

TART

-knappen og holder den inne i 5 sekunder.

6

A

VBRYT

-knapp: For å avbryte utskriftsjobben som er i gang, trykker du på

A

VBRYT

-knappen.

Merk

Se

Statuslampemønstre

for en beskrivelse av lysmønstrene.

6

Kapittel 1 Grunnleggende om skriveren

NOWW