HP LaserJet 1320 Printer series - Elektronisk hjelp for skriveregenskaper

background image

Elektronisk hjelp for skriveregenskaper

Den elektroniske hjelpen for skriveregenskaper (driver) omfatter spesifikk informasjon om
funksjonene i skriveregenskapene. Denne elektroniske hjelpen leder deg gjennom
prosessen med å endre skriverens standardinnstillinger. I noen drivere gir den elektroniske
hjelpen instruksjoner om bruk av kontekstavhengig hjelp. Kontekstavhengig hjelp beskriver
alternativene for de driverfunksjonene du har tilgang til i øyeblikket.

Slik får du tilgang til den elektroniske hjelpen for skriveregenskaper:

1. I programmet klikker du på Fil og Skriv ut.

2. Klikk på Egenskaper og klikk deretter på Hjelp.

NOWW

Skriverprogramvare

13