HP LaserJet 1320 Printer series - Installere skriverprogramvare

background image

Installere skriverprogramvare

Følgende avsnitt inneholder instruksjoner for installering av skriverprogramvaren på ulike
operativsystemer.

Slik installerer du driveren for Windows NT 4.0

Hvis du skal installere programvaren for Windows NT 4.0, må du bruke veiviseren for skriver.

1. Klikk på Start og pek deretter på Innstillinger.

2. Klikk på Skrivere.

3. Dobbeltklikk på Legg til skriver.

4. Velg porten som skriveren er koblet til, og klikk på Neste.

NOWW

Skriverprogramvare

11

background image

5. Klikk på Har diskett. Klikk på Bla gjennom.

6. På Cd-rom-en blar du til den driveren du vil installere, på følgende måte:

a. Velg språk i kataloglisten og dobbeltklikk.

b. Velg drivere i kataloglisten og dobbeltklikk.

c. Velg operativsystem i kataloglisten og dobbeltklikk.

d. Velg driveren i kataloglisten og dobbeltklikk.

e. Klikk på OK for å velge INF-filen.

f.

Klikk på HP LaserJet 1160 eller HP LaserJet 1320 serie-skriveren, og klikk OK får
å begynne installeringen.

7. Følg instruksjonene på skjermen når du skal fullføre installeringen av programvaren.

Slik installerer du skriverprogramvare for Windows XP (64-bit) og
Windows Server 2003

Se operativsystemets dokumentasjon for instruksjoner om hvordan installere en skriverdriver.

Slik installerer du skriverprogramvaren for alle andre operativsystemer:

Sett inn programvare-Cd-en som fulgte med skriveren, i datamaskinens Cd-rom-stasjon.
Følg installeringsanvisningene på skjermen.

Merk

Hvis velkomstbildet ikke vises, klikker du på Start på oppgavelinjen i Windows, klikk på Kjør,
skriv inn

Z:\setup

(der

Z

er bokstaven for CD-stasjonen din), og klikk på OK.