HP LaserJet 1320 Printer series - Bestille rekvisita og tilbehør

background image

Bestille rekvisita og tilbehør

Du kan øke skriverens funksjonalitet med ekstra tilbehør og rekvisita. Bruk tilbehør og
rekvisita som er spesielt beregnet på skriveren HP LaserJet 1160 og skrivere i
HP LaserJet 1320-serien for å sikre optimal ytelse.

Skrivere i HP LaserJet 1320-serien har Smart Printing Supplies. Når du skriver ut en
konfigurasjonsside og holder

S

TART

-knappen nede i 5 sekunder, skrives det ut en statusside

for rekvisita etter konfigurasjonssiden. Statussiden for rekvisita inneholder informasjon om
hvor mye toner som er igjen i skriverkassetten, om delenumre for bestilling av rekvisita og
om den installerte skriverkassetten er original HP rekvisita.

Bestillingsinformasjon

Produkt

Beskrivelse eller bruk

Bestillingsnr.

Utskriftsrekvisita

HP Multipurpose-papir

HP-papir til forskjellig
bruk (1 eske med
10 ris, 500 ark i hver).
I USA kan du bestille
en prøve på telefon
1-800-471-4701.

HPM1120

HP LaserJet-papir

Premium HP-papir til
HP LaserJet-skrivere
(1 eske med 10 ris,
500 ark i hver). I USA
kan du bestille en
prøve på telefon
1-800-471-4701.

HPJ1124

HP LaserJet-
transparent

HP transparenter som
kan brukes i
monokrome
HP LaserJet-skrivere.

92296T (Letter)

92296U (A4)

Skriverkassett for
skriveren HP LaserJet
1160

UltraPrecise
skriverkassett

Reserveskriverkassett
for skriveren
HP LaserJet 1160

Q5949A (2500-siders
kassett)

Skriverkassetter for
skrivere i
HP LaserJet 1320-
serien

UltraPrecise
skriverkassetter

Reserve-
skriverkassetter for
skrivere i
HP LaserJet 1320-
serien

Q5949A (2500-siders
kassett

Q5949A (6000-siders
kassett)

Tilleggsdokumentasjon

Oversikt over
utskriftsmateriale for
HP LaserJet-skrivere

En veiledning i bruk av
papir og annet
utskriftsmateriale for
HP LaserJet-skrivere.

5963-7863

Merk

Dette dokumentet kan
du laste ned fra

http://www.hp.com/
support/ljpaperguide/

.

150

Tillegg D HP- deler og tilbehør

NOWW

background image

Produkt

Beskrivelse eller bruk

Bestillingsnr.

Utskiftbare deler

Matervalse for
utskriftsmateriale

Brukes til å ta
utskriftsmaterialet fra
innskuffen og dra det
gjennom skriveren.

RL1-0540-000

Innskuff

Brukes til å ha
utskriftsmateriale for
skriveren i.

RM1-1292-000 (LJ1320)

Skillepute for skriveren

Brukes for at ikke flere
ark skal gå gjennom
skriverbanen på én
gang.

RM1-1298-000

Ekstrautsyr

250-arks papirmater
(Skuff 3)

Dette er et tilbehør for
skrivere i
HP LaserJet 1320-
serien. Den gir en
ekstra 250-arks
innskuff.

Q5931A

Bestillingsinformasjon (forts.)

NOWW

Bestille rekvisita og tilbehør

151

RM1-1322-000 (LJ1160)