HP LaserJet 1320 Printer series - Forventet varighet for skriverkassetter

background image

Forventet varighet for skriverkassetter

Varigheten for skriverkassetter er avhengig av hvor mye toner utskriftsjobbene krever. Når
du skriver ut tekst med 5 prosents dekning, varer skriverkassetten gjennomsnittlig for
følgende antall sider:

HP LaserJet 1160-skriver: 2500 sider

Skrivere i HP LaserJet 1320-serien 2500 sider (det finnes også en erstatningskassett
som holder til 6000 sider)

Denne varigheten forutsetter at du stiller utskriftstettheten til 3 og skrur av EconoMode.
(Dette er standardinnstillingene.)