HP LaserJet 1320 Printer series - Spare toner

background image

Spare toner

Når skriveren er i EconoMode-modus, bruker den mindre toner på hver side. Dette
alternativet forlenger varigheten av skriverkassetten og reduserer kostnadene per side, men
går på bekostning av utskriftskvaliteten. HP anbefaler ikke konstant bruk av EconoMode. Se

Bruke EconoMode (sparer toner)

hvis du vil vite mer.

NOWW

Bruke HP skriverkassetter

153