HP LaserJet 1320 Printer series - Fjerne en DIMM-modul

background image

Fjerne en DIMM-modul

Slik fjerner du en DIMM-modul:

FORSIKTIG

Hvis du håndterer en DIMM (minne) uten å bruke en jordet, antistatisk enhet, kan det skade
DIMM-en. Berør en av metalldelene på skriveren eller annet jordet metall før du berører
DIMM-en.

1. Slå av skriveren og trekk ut strømledningen.

2. Åpne skriverkassettdekselet. Dra venstre sidepanel forsiktig ut for å åpne det.

160

Tillegg D HP- deler og tilbehør

NOWW

background image

3. Trykk kamlåsene utover for å åpne dem.

4. Ta tak i DIMM-ens kant, dra den rett ut, og fjern DIMM-en fra skriveren.

Merk

Oppbevar DIMM-en i en antistatisk pose.

5. Lukk venstre sidepanel og skriverkassettdekselet.

NOWW

DIMM-er (minne eller font)

161

background image

6. Koble alle ledningene tilbake i skriveren, og skru på strømbryteren.

162

Tillegg D HP- deler og tilbehør

NOWW

background image

E