HP LaserJet 1320 Printer series - Installere en minne-DIMM (bare HP LaserJet 1320-skriverserien)

background image

Installere en minne-DIMM (bare HP LaserJet 1320-
skriverserien)

Hvis du legger til mer minne (kun RAM) i HP LaserJet 1320, kan du skrive ut mer komplekse
utskriftsjobber.

Slik installerer du en DIMM-modul:

FORSIKTIG

Hvis du håndterer en DIMM (minne) uten en jordet, antistatisk enhet, kan det skade DIMM-
en. Berør en av metalldelene på skriveren eller annet jordet metall før du berører DIMM-en.

1. Slå av strømbryteren og trekk ut alle kablene som er koblet til skriveren.

2. Åpne skriverkassettdekselet. Dra venstre sidepanel forsiktig ut for å åpne det.

NOWW

DIMM-er (minne eller font)

157

background image

3. Finn DIMM-åpningen. Kamlåsene på toppen og bunnen skal rotere utover.

4. Ta ut DIMM-en fra den antistatiske posen den ble levert i, og ta tak i DIMM-ens øvre kant.

5. Plasser DIMM-en på høyre side av kretskortet. Gullkontaktene skal peke mot venstre,

utskjæringene i toppen mot venstre, og de i midten til venstre.

158

Tillegg D HP- deler og tilbehør

NOWW

background image

6. Trykk DIMM-en forsiktig inn i åpningen, forsikre deg om at den er plassert rett, og helt

inn. Kamlåsene, som er plassert på toppen og bunnen, skal kunne rotere innover. Press
håndtakene mot hverandre for å smekke kamlåsene på plass.

7. Lukk venstre sidepanel og skriverkassettdekselet.

8. Koble til strømledningen og slå på skriveren.

NOWW

DIMM-er (minne eller font)

159