HP LaserJet 1320 Printer series - Problemløsing

background image

Problemløsing

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

● Finne løsningen
● Statuslampemønstre
● Vanlige problemer med Macintosh
● Feilsøke PostScript-feil (PS-feil)
● Problemer med papirhåndtering
● Den utskrevne siden er forskjellig fra det som ble vist på skjermen
● Problemer med skriverprogramvaren
● Forbedre utskriftskvaliteten
● Fjerne fastkjøringer
● Problemløsing, oppsett for trådbundet nettverk

NOWW

83