HP LaserJet 1320 Printer series - Fjerne fastkjøringer

background image

Fjerne fastkjøringer

Av og til kan utskriftsmaterialet kjøre seg fast under en utskriftsjobb. Når utskriftsmaterialet
kjører seg fast, vises det en feilmelding og skriverens kontrollpanel lyser. Se

Statuslampemønstre

hvis du vil vite mer.

Følgende kan forårsake fastkjørt materiale:

Papirskuffene er fylt på feil måte eller de er for fulle. Se

Legge utskriftsmateriale i

innskuffene

hvis du vil vite mer.

Merk

Når du legger i nytt utskriftsmateriale, må du alltid fjerne alt utskriftsmaterialet fra
papirskuffen og ordne den nye bunken. Dette er med på å forhindre at flere ark mates inn i
skriveren på én gang, slik at faren for fastkjørt papir reduseres.

Utskriftsmaterialet oppfyller ikke HP spesifikasjonene. Se

Spesifikasjoner for

utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Det kan hende at du må rengjøre skriveren for å fjerne papirstøv og andre partikler fra
papirbanen. Se

Rengjøre skriveren

for instruksjoner.

Det kan finnes løs toner i skriveren etter fastkjørt utskriftsmateriale. Toneren renses opp
etter et par utskrifter.

FORSIKTIG

Fastkjørt utskriftsmateriale kan forårsake løs toner på siden. Hvis du får toner på klærne, må
du vaske dem i kaldt vann. Varmt vann fester toneren permanent til stoffet.

Gå tilbake til

Finne løsningen

.