HP LaserJet 1320 Printer series - Innskuffer

background image

Innskuffer

Når du skal fjerne fastkjøringer i innskuffene, må du utføre følgende trinn:

FORSIKTIG

Bruk ikke skarpe gjenstander, for eksempel pinsett eller nebbtang for å fjerne fastkjøringer.
Skade som er forårsaket av skarpe gjenstander dekkes ikke av garantien.

1. Åpne dekselet for rettlinjet utskrift.

112

Kapittel 6 Problemløsing

NOWW

background image

2. Vri de grønne trykkutløserarmene nedover.

3. Åpne sporet for prioritert innføringsspor for enkeltark (Skuff 1).

4. Bruk begge hendene og ta tak i den siden av utskriftsmaterialet som er mest synlig

(også midten), og dra det forsiktig ut fra skriveren.

NOWW

Fjerne fastkjøringer

113

background image

5. Lukk det prioriterte sporet for enkeltark (Skuff 1).

6. Åpne hovedpapirskuffen (Skuff 2).

7. Bruk begge hendene og ta tak i den siden av utskriftsmaterialet som er mest synlig

(også midten), og dra det forsiktig ut fra skriveren.

114

Kapittel 6 Problemløsing

NOWW

background image

8. Hvis du ikke kan se noe materiale, må du åpne skriverkassettdekselet, ta ut

skriverkassetten og rotere den øvre papirskinnen. Dra utskriftsmaterialet forsiktig opp og
ut av skriveren.

9. Lukk hovedpapirskuffen (Skuff 2).